Czy łatwo cię urazić?

Czy łatwo cię urazić?

Jaka jest twoja reakcja, kiedy masz do czynienia z „fałszywym, przewrotnym językiem”?

W Przypowieściach Salomona 15,4 możemy przeczytać, jaki wpływ na nasze życie ma język: „Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca.” [ fałszywy język rani serce – ang. tłum.]

Prawdopodobnie wielu ludzi zgadza się z tym, że przewrotny, fałszywy język może zranić serce i uważają, że jest to godne pożałowania. Jednak zupełnie inną sprawą jest to, że samemu można tak łatwo poczuć się zranionym. Kiedy mamy do czynienia z przewrotnym językiem, dlaczego czujemy się urażeni? Dlaczego doskwiera nam to przez dłuższy czas?

To absolutnie nie jest konieczne. Przez Ducha Świętego możemy otrzymać wewnętrzną moc i siłę, a dzięki łasce, która jest w Jezusie Chrystusie, możemy przezwyciężyć wszelkie zło. Pomyśl, że możemy zostać wzmocnieni w naszym wewnętrznym człowieku tak, że w codziennym życiu przezwyciężymy wszelkie zło, nawet wtedy, gdy spotkamy ludzi, którzy mają przewrotny język, są naczyniami hańby i nie mają zwycięstwa. Nie możemy dać się zanieczyścić przez takich ludzi; wręcz przeciwnie, oni muszą odczuć od nas, że dobro przezwycięża zło.

Wtedy nasz język stanie się drzewem życia; będą wypływać z niego słowa wiary i będzie on ku zbawieniu i błogosławieństwu. Możemy stać się uczestnikami zwycięstwa, jakie oferuje nam Chrystus, a które sprawia, że coś zupełnie nowego zacznie się rozwijać w naszym życiu! Zamiast czuć się urażeni i dotknięci przez zło, jesteśmy wzmacniani w naszym wewnętrznym człowieku, aby zwyciężyć i otrzymać całkowicie nowe życie – życie Chrystusowe.

Bogu niech będzie chwała i dzięki za taką siłę i moc!

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy opublikowany pod tytułem „Łatwo zraniony” w czasopiśmie Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) w październiku 2013 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.