Jak wyrzucić szatana — oskarżyciela — ze swojego życia?

Jak wyrzucić szatana — oskarżyciela — ze swojego życia?

Możesz sprawić, by szatan, jego kłamstwa i oszustwa, raz na zawsze znalazły się pod twoimi stopami!

4 min ·

Czy czasami pojawiają się w twojej głowie myśli typu: „To się nigdy nie uda”, „To jest beznadziejne; dlaczego po prostu się nie poddam?” „Nigdy nie będziesz gotowy na dzień, kiedy Jezus powróci.” I tak dalej. Możesz być pewien, że wszelkie te myśli są głosem szatana — oskarżyciela. Jego jedynym zamiarem od samego początku jest zwodzić i niszczyć życie ludzi. Przychodzi bardzo subtelnie i wkrada się do twoich myśli, a wkrótce ciemność i zwątpienie ogarniają twój zmysł oraz kradną ci radość i pokój.

Życie staje się bardzo ciężkie, a myśli są ciemne i pozbawione nadziei. Dlaczego?

Szatan, oskarżyciel jest złodziejem

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać (…)” (Ew. Jana 10,10) Być może oskarżyciel nie będzie cię kusił, byś popełniał wszelkiego rodzaju „ciężkie” grzechy. Ale jeśli tylko sprawi, że troszkę się wycofasz albo zmieni twój tok myślenia tak, iż uwierzysz, że dla ciebie nie jest możliwe prowadzić zwycięskie życie, wtedy osiągnął swój cel.

Z drugiej strony, w pozostałej części tego wersetu jest napisane tak: „(…) Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.” (Ew. Jana 10,10). Jezus pragnie, aby ci się powiodło i abyś miał się dobrze w każdej dziedzinie twojego życia. W Liście do Hebrajczyków 7,25 jest napisane: „(…) bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.” On chce cię zbawić na wskroś i wstawia się za tobą.

Kogo masz zamiar słuchać?

Zaczyna się od decyzji

Każda myśl, która nie kończy się w wierze, nadziei i miłości, musi zostać wyrzucona z twojego życia. Ale jak? — możesz zapytać.

Zaczyna się od decyzji. Możesz raz na zawsze wybrać, by nie słuchać już więcej oskarżyciela. Możesz zdecydować, że chcesz żyć jedynie dla Jezusa, a nie dla samego siebie. (List do Galacjan 2,20) Możesz oddać Bogu całe swoje życie, myśli i serce.

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, [którzy według Ducha postępują, a nie według ciała” – ang. tłum] (List do Rzymian 8,1) Gdy wybierasz to, by oddać swoje życie Jezusowi, wtedy nie ma dla ciebie żadnego potępienia. Musisz przyjąć taką postawę wiary w swoim życiu i wierzyć w to za każdym razem, gdy szatan – oskarżyciel próbuje przyjść ze swoimi kłamstwami.

Trzymać szatana – oskarżyciela z dala

Jak możesz trzymać oskarżyciela z dala od twojego życia?

Przywdziejcie całą zbroję Bożą (…)” (List do Efezjan 6,11)

Jeśli myślisz o walce wręcz z twoim najgorszym wrogiem, byłoby to raczej nierozsądne podjąć walkę i nie być uzbrojonym. Na pewno byś przegrał. Oskarżyciel jest weteranem i zna sposoby na to, jak niszczyć ludzi. Nie możesz ignorować jego zamysłów i sztuczek. (II List do Koryntian 2,11)

Dlatego właśnie musisz być w pełni uzbrojony i przygotowany do walki. A gdzie toczy się bitwa? W twoich myślach. Na jakie myśli przyzwalasz swojej głowie? „Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” (List do Efezjan 6,17)

Poskramianie swoich myśli nie przychodzi w naturalny sposób. One krążą tu i tam, zależnie od tego, co się wokół ciebie dzieje. Potrzeba świadomej pracy. „O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.” (List do Kolosan 3,2) Jest to coś, co musisz robić świadomie. Twoje myśli nie będą kierowały się w górę, jeśli nie będziesz nad tym pracował. „(…) zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi.” (II List do Koryntian 10,5)

Musisz mieć się na baczności i uważać, jakim myślom pozwalasz pozostać w twoim zmyśle. Szatan został wyrzucony z nieba, a to oznacza, że jeśli pracujesz nad tym, by twój zmysł był w niebie, wtedy absolutnie nie ma dla niego miejsca w twoich myślach!

On zniszczył  i zrujnował życie wystarczająco dużej liczbie ludzi na ziemi; nie pozwól mu wejść i zniszczyć ciebie.

Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29,11)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.