Jakie są rezultaty chrześcijaństwa?

Jakie są rezultaty chrześcijaństwa?

Czy twoja wiara coś produkuje?

5 min ·

Nie można zaprzeczyć, że przyjście Chrystusa miało znaczący wpływ na nasz świat. Bez narodzin Jezusa świat, jaki znamy, nie egzystowałby. Nie byłoby katolików, protestantów ani żadnych świąt religijnych. Na amerykańskim banknocie dolarowym nie byłoby słów „W Bogu nasza ufność”. Stany Zjednoczone (państwo, które zostało założone według chrześcijańskich wartości) nie egzystowałoby w takim stanie, w jakim znamy je dzisiaj.

Jednak, jeżeli odłożymy na chwilę społeczne i kulturalne osiągnięcia chrześcijaństwa, możemy zadać bardzo aktualne pytanie: Co chrześcijaństwo tak naprawdę osiągnęło?

Czy chrześcijaństwo rozwiązało problem głodu na świecie? Raczej nie. Przemoc i walki zbrojne? Nie sądzę. Czy zaprowadziło pokój na świecie? Niestety, nie … Czy istnieje w ogóle jakiś pozytywny rezultat pracy chrześcijaństwa?

„Kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owocu”

Jezus powiedział: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie …  Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.” (Ewangelia Jana 15,5 i 8)

Tutaj widzimy, jakie są rezultaty prowadzenia chrześcijańskiego życia. Te rezultaty nie przychodzą w formie natychmiastowego pokoju na świecie, czy też tak od razu nie rozwiązują wszystkich problemów życia. Jezus powiedział, że Jego prawdziwi uczniowie przynoszą owoce.

Owoce, o których mówił Jezus, to owoce Ducha: cnoty Chrystusowe, które są rezultatem posłuszeństwa Słowu Bożemu i Jego woli w naszym życiu.

„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.” (List do Galacjan 5,22-24) Owoce, o których mówił Jezus, to owoce Ducha: cnoty Chrystusowe, które są rezultatem posłuszeństwa Słowu Bożemu i Jego woli w naszym życiu.

Nowa natura

Kiedy rezygnujesz ze swojej własnej woli (własnych pragnień i pożądliwości), aby czynić Bożą wolę, wtedy „krzyżujesz” ciało, tak jak to wyraża Biblia. Jeśli świadomie zapierasz się i rezygnujesz ze swoich grzesznych skłonności, pożądliwości i chęci, które prowadzą jedynie do niepokoju i nieszczęścia, wtedy prowadzisz życie według Bożego upodobania. A rezultatem czynienia woli Bożej we wszystkich sytuacjach życia jest to, że otrzymasz nowy zmysł. Będziesz przekształcony na obraz Jezusa Chrystusa i Jemu będziesz przynosił owoce. (List do Rzymian 12,2; 8,29)

Tam, gdzie kiedyś były ludzkie granice twojej dobroci i miłości, teraz możesz okazywać nieskończoną dobroć i miłość względem innych.

Oznacza to, że jeżeli jesteś wierny i raz za razem postępujesz według woli Bożej, to dojdziesz do jedności z Jego wolą i naturą, a twoje naturalne, grzeszne skłonności zostaną zastąpione Jego cnotami. Tam, gdzie w twoim sercu był niepokój, pojawi się pokój. Tam, gdzie kiedyś byłeś niemiły i nieuprzejmy, nauczysz się być miłym i łagodnym. Tam, gdzie kiedyś były ludzkie granice twojej dobroci i miłości, teraz możesz okazywać nieskończoną dobroć i miłość względem innych. A lista ta może być coraz dłuższa.

Poznacie ich po ich owocach

W Ewangelii Mateusza 7,15-18, Jezus mówi: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.”

Dzisiaj wielu ludzi twierdzi, że są chrześcijanami, ale nie naśladują Chrystusa w prawdzie. Czasami trudno przewidzieć, na kim można polegać lub w co należy wierzyć, a chrześcijaństwo wydaje się mieć braki w wielu dziedzinach. Jednak prawdą jest, że prawdziwe chrześcijaństwo, czyli naśladowanie Jezusa i rezygnowanie ze swojej własnej woli w każdej sytuacji życia, faktycznie daje rezultaty. A Jezus powiedział, że prawdziwych chrześcijan możemy poznać po tych rezultatach – po owocach.

Czy owoce Ducha objawiają się w twoim życiu?

A więc pojawia się pytanie: Co wytwarza twoja wiara? Czy owoce Ducha objawiają się w twoim życiu?

Jakub napomina nas: „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.” (List Jakuba 1,22) Jeżeli jesteś kimś, kto wykonuje Słowo Boże i naśladuje Jezusa we wszystkim, wtedy będzie to również czymś naturalnym dla ciebie, by przynosić dobre owoce i czynić postępy w życiu chrześcijańskim. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wierność, pokora i wytrwałość będą wynikiem twojej wiary. I to jest rezultat chrześcijaństwa!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.