… I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu

… I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu

Dorastałem w Indiach. Wiele wspomnień z mojego dzieciństwa i wczesnej młodości związanych jest z cierpieniem ludzi i zwierząt. Wspomnienia te są głęboko zakopane na dnie mojego serca, jako obrazy pełne cierpienia i bólu.

5 min ·

Dorastałem w Indiach. Wiele wspomnień z mojego dzieciństwa i wczesnej młodości związanych jest z cierpieniem ludzi i zwierząt. Wspomnienia te są głęboko zakopane na dnie mojego serca, jako obrazy pełne cierpienia i bólu, trudne do opisania słowami.

Pamiętam wiele sytuacji, gdy dzieci i zwierzęta desperacko poszukiwały jedzenia na wielkich wysypiskach śmieci. Z jednej strony grasował szczur, a kilka metrów dalej kot i pies. Po przeciwnej stronie stało dziecko i podnosiło skórkę z banana, próbując wyskrobać troszkę jedzenia.

Dolina łez

Gdy dorastałem, słyszałem poruszające historie o przemocy wobec dzieci. Wiele z nich, mając zaledwie 10 lat, musiało pracować na przykład w fabryce szkła, gdzie przenosiły stopione szkło tylko w cienkim kawałku materiału, próbując tym sposobem chronić poranione dłonie. Po całodziennym dniu ciężkiej pracy, dziecko otrzymywało 20 rupi, co odpowiada kilku koronom. W domu było bite, ojciec odbierał pieniądze zużywając je na alkohol. Dziecko kładło się do łóżka głodne, z kciukiem w ustach, gotowe do równie ciężkiej pracy następnego dnia.

To tylko hipotetyczna historia, ale równie dobrze mogła być prawdziwa. Historia podobna do tej, to codzienność dla milionów ludzi. Biblia nazywa ziemię „doliną łez”, a życie ludzi od urodzenia po śmierć, to ciągłe zmaganie się z głodem, bólem, cierpieniem i wyzyskiem. A wszystko to z powodu grzechu. W większości przypadków te nadużycia i przemoc jest popełniana przez ludzi bogatych i możnych.

Nadużycie władzy i religii

Wiele razy ludzie zwracają się do potężnych przywódców religijnych w nadziei, że pomogą im wyzwolić się z biedy i ucisków. Ale zbyt często właśnie ci przywódcy nadużywają swojej władzy, by wykorzystać tych biednych jeszcze bardziej, by oni sami i ich rodziny mogli mieszkać w wielkim przepychu. Kiedy ludzie buntują się przeciwko takim nadużyciom, często są zabijani przez siły bezpieczeństwa, które właściwie powinny ich chronić.

Jedną z najwspanialszych obietnic w Biblii jest ta, że taka sytuacja nie będzie trwać wiecznie.

Indie to kraj o wielu religiach. Dlatego też ludzie często poszukują religijnych ludzi, by znaleźć wyjście ze swojej nędzy. Niestety, często na próżno. W każdej religii ludzie wybudowali swoje własne „imperia”. Pamiętam, widziałem jak żona kaznodziei pobiła swoją służącą aż do krwi, ale gdy nadeszła niedziela, stała przed zgromadzeniem i uśmiechała się w swojej „świętości”. Czyż Bóg nie postawi ją przed sądem, aby odpowiedziała za swoje czyny?

Zwierzęta także cierpią. Pamiętam, gdy byłem dzieckiem, mieliśmy dwa kotki. Były one bliźniętami, bawiły się i jadły z jednej miski. Pewnego dnia jeden z nich zachorował. Moja matka robiła, co mogła, ale następnego dnia kotek zdechł. Nigdy nie zapomnę, jak ten drugi kotek rozpaczał. Pamiętam, że życzyłem sobie, bym mógł obetrzeć łzy z jego oczu, gdy grzebaliśmy nieżywego kotka. Gdy dorastałem, często zastanawiałem się, czy kiedyś ktoś pocieszy i otrze łzy dzieci, zwierząt i wszystkich ciemiężonych.

Nadchodzi dzień wyzwolenia

Jedną z najwspanialszych obietnic w Biblii jest ta, że taka sytuacja nie będzie trwać wiecznie. Dopóki ludzie, którzy mają władzę są niewolnikami grzechu i kierują się samolubnymi motywami, świat ten ciągle będzie doliną łez. Ale Biblia daje obietnicę, że nadchodzi dzień wyzwolenia. Będzie to dzień, gdy sam Jezus przyjdzie z powrotem i stworzy nowe królestwo. Wtedy już dłużej na tej ziemi nie będzie smutku i cierpienia!

 Jezus sam przyjdzie z powrotem i stworzy nowe królestwo

Ale kto będzie rządził razem z Nim? – Ludzie, którzy na tej ziemi naśladowali Jezusa. Nie żyli według własnej, grzesznej natury, ale zapierali samych siebie i czynili Bożą wolę. Nie będą nadużywali swojego autorytetu, ale będą rządzić sprawiedliwie i z miłosierdziem.

Czy chcesz być częścią tego królestwa?

Co będzie ich zadaniem w nowym królestwie? Jest napisane, że Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Oni będą Bożymi współpracownikami w tym zadaniu. Całe stworzenie czeka na ten historyczny moment (Rzymian 8, 19-23). A kiedy on nadejdzie, nadejdzie także dzień wiecznego lata – dzieci powstaną, by korzystać i cieszyć się ze swojego dzieciństwa, a kobiety już dłużej nie będą bite przez agresywnych mężczyzn. Zwierzęta, w tym zwierzęta pociągowe, odpoczną. Będzie to królestwo pokoju, rządzone przez Jezusa, Księcia Pokoju i przez tych, którzy naśladowali Go i otrzymali dział w Jego życiu.

Chcesz być częścią takiego królestwa? Jeżeli tak, to nie możesz już dłużej żyć według swoich grzesznych chęci, ale w ciszy i pokorze naśladuj Księcia Pokoju. Prowadź bogobojne życie, a wtedy obietnica, że otrzesz wszelką łzę z oczu ludzi i z Jezusem zaprowadzisz królestwo pokoju i radości, będzie twoim udziałem.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.