O Jezusie chcę śpiewać, mym Zbawcy

PIEŚŃ: Śpiewaj tak, by osiągnąć zwycięstwo!

Osobista pieśń zwycięstwa!

Ta pieśń, to pieśń zwycięstwa, którą możesz śpiewać w każdej sytuacji! Niech słowa tej pieśni zapadną w twoje serce i przekonają cię, że jest możliwe prowadzić życie w zupełnym zwycięstwie nad grzechem. Nie o własnych siłach, lecz przez wiarę w Jezusa, naszego Zbawiciela oraz dzięki prawdziwej łasce, którą otrzymuję od Niego! Jak mówi pieśń:

Lecz ja wiem, że zwyciężę, szlak przejdę, gdyż Pan siłą, ucieczką jest mą.”

Tekst: O Jezusie chcę śpiewać, mym Zbawcy

„O Jezusie chcę śpiewać, mym Zbawcy.
Niech o wierze zwycięskiej pieśń brzmi.
/: Do zwycięstwa me serce się pali,
Tylko w triumf ja wierzę już dziś. :/

Śpiewać chcę o koronie zwycięstwa,
Nawet wtedy, gdy twardy bój jest.
/: Każdy pieśni dźwięk jest mą modlitwą,
Która wznosi ku niebu się wzwyż. :/

Śpiewać chcę, aby Zbawcy cześć przynieść,
Bo bez Niego bezsilny jam jest.
/: W łasce Bożej, prawdziwej wciąż idę,
Wiernie naprzód – zwyciężam nią grzech. :/

Śpiewać chcę, choć kusiciel mi szepce:
„Nie dla ciebie zwycięstwo jest to”.
/: Lecz ja wiem, że zwyciężę, szlak przejdę,
Gdyż Pan siłą, ucieczką jest mą. :/

Śpiewać chcę o zwycięstwie, tak śpiewać,
Chociaż ziemskiej nadziei jest kres.
/: Zamiast niej już niebiańską posiadam,
Która przetrwa ogniowych prób chrzest. :/”

Tekst: Eugen B. Sørensen
Melodia: Eugen B. Sørensen
Wykonanie: Eva van Stralen
Aranżacja: Erik Johnsen, Dag Helge Bernhardsen
Pieśń ze śpiewnika "Drogi Pańskie" nr 380
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag  2020 | ActiveChristianity.org

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.