Wewnętrzna walka

Wewnętrzna walka

Czy twoje życie (i wieczność) jest wypełnione Bogiem, czy pustką? W twoim wnętrzu są wrogowie, którzy chcą odwrócić twój zmysł od tego, co ma wieczną wartość.

Wewnętrzne życie i wewnętrzni wrogowie do zwalczenia, przezwyciężenia i zniszczenia. Wrogowie w naszym wewnętrznym życiu to moce, które pragną rozproszyć nasz zmysł i skupić naszą uwagę na tym, co zewnętrzne. Ci wrogowie to wszelakiego rodzaju pożądliwości i pragnienia, które starają się odwrócić naszą uwagę i sprawić, by nasze myśli mocno przylgnęły do tych zewnętrznych rzeczy – do tego, co przemijające.

To właśnie jest zatracenie – wszystko, do czego serce było przywiązane, przemija, a sam człowiek, jako wieczna istota, pozostaje pusty, chociaż powinien być wypełniony samym Bogiem. Dlatego tak ważne jest dla Boga, byśmy odwrócili nasz zmysł od wszystkiego, co zewnętrzne, co przemijające i skierowali go do wewnątrz, gdzie jest źródło życia, które nie przemija i jest wieczne – tak jak nasza dusza. Wtedy radość i niewypowiedziany pokój będą mogły nas napełnić już teraz i na całą wieczność.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i ukazał się po raz pierwszy w czasopiśmie „Skjulte Skatter” w lutym 1912 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.