Ja cieszę się w zbawieniu

PIEŚŃ: Gdy ciężar grzechów zostanie z nas zdjęty, zostajemy wypełnieni ogromną radością!

Chrześcijańska pieśń o Jezusie, który wkrótce powróci

Jest to pieśń, która odzwierciedla radość zbawienia oraz oczekiwanie na powrót Jezusa. Możemy śpiewać tę pieśń w duchu oczekiwania, że wkrótce spotkamy Jezusa, naszego Zbawiciela!

To video z pieśnią o Jezusie, który wkrótce powróci, zostało nagrane przez członków Brunstad Christian Church Vanderbijlpark, w Południowej Afryce. Śpiewają pieśń nr 81 ze śpiewnika "Drogi Pańskie".

Tekst:

Ja cieszę się w zbawieniu, mój Bóg radością mą,
Gdyż przebaczył grzechy me, swe prawa dał mi On.
W sercu mym jest pokój i nadzieja niesie mnie,
Że wkrótce już zobaczę Go tak, jakim jest.

On wkrótce przyjdzie, wśród chmur pojawi się.
Dla oblubienicy wzejdzie chwały nowy dzień.
O, co za radość dla każdego będzie to,
Kto będzie mógł zamieszkać z Nim w Jeruzalem!

Pan moim jest pasterzem, nic nie brakuje mi.
Wszystko co zbawieniu służy, w obfitości śle.
Przez dolinę cienia śmierci iść nie boję się,
Gdyż wiem, że miłych swych On wyprowadzi z niej.

Mój Pan jest mocną twierdzą, schronieniem wiernych dusz.
I w godzinie próby w nim znajduję pomoc swą.
Nawet, kiedy góry drżą i fale wznoszą się,
Bezpiecznym ja, gdyż także On blisko jest.

Ja cieszę się w mym Panu, wypełnia pieśnią mnie.
Również łez dolinę On w zdrój życia zmienia mi.
Pośród trosk i bólu wielką jest pociechą to,
Że wkrótce zabrzmi trąb niebiańskich jasny głos.

Wtedy On przyjdzie, wśród chmur pojawi się.
Dla oblubienicy wzejdzie chwały nowy dzień.
O, co za radość dla każdego będzie to,
Kto będzie mógł zamieszkać z Nim w Jeruzalem!

Tytuł: Ja cieszę się w zbawieniu
Tekst: Elihu Pedersen
Melodia: Elihu Pedersen
Wykonanie: BCC Vanderbijlpark (Południowa Afryka)
Pieśń ze śpiewnika Drogi Pańskie nr 81
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org
Produced by Brunstad Christian Church

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.