Jak przezwyciężyć olbrzyma: przykład Dawida

Jak przezwyciężyć olbrzyma: przykład Dawida

W jaki sposób zwycięstwo Dawida nad Goliatem może być przykładem dla nas w dzisiejszych czasach?

6 min ·

Krzyk olbrzyma roznosił się po dolinie. „Ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając: Stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć ze sobą!”

Przez 40 dni, każdego ranka i każdy wieczór, Goliat wychodził przed szeregi wojsk filistyńskich i głośno wyzywał Izraelczyków. Nic dziwnego, że wojsko izraelskie „upadło na duchu i bało się bardzo”. Olbrzym miał około 290 cm wysokości – prawie dwa razy tyle, co inni wojownicy spośród Filistynów. Nie ulega wątpliwości, że był to przerażający widok.

Ty też możesz być żołnierzem należącym do zastępów Boga żywego!

Czy widzisz siebie w tej sytuacji? Być może masz także takiego „olbrzyma”, który cię wyzywa. Olbrzym o imieniu: Duma, Zwątpienie, Irytacja, Zazdrość czy Pożądliwość. Tacy olbrzymi mogą powstać i grozić ci. Wydają się być nie do pokonania. Dawid pokazał nam właściwy sposób reagowania w konfrontacji z olbrzymem. Kiedy spotkał tego nieprzyjaciela, powiedział: „Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego?” (I Księga Samuela 17,26). Dawid nie mógł pojąć, że znalazł się ktoś, komu wydawało się, że może walczyć przeciwko zastępom dowodzonym przez Boga.

Ty też możesz być żołnierzem należącym do zastępów Boga żywego! „Olbrzymi” nie mają prawa panować nad tobą.

Dawid był zdecydowany

Dawid wierzył w żywego Boga Izraela. Wierzył, że On może i chce pomóc wszystkim tym, którzy walczą w Jego imieniu. Wiara Dawida była tak mocna, że zgłosił się dobrowolnie do walki z Filistyńczykiem. Był tylko młodym pasterzem, bez żadnego doświadczenia wojskowego, a Goliat był wojownikiem, zaprawionym w bojach od swojej młodości. To jednak nie miało dla Dawida żadnego znaczenia. On nie chciał słuchać mądrych rad i słów powątpiewania od wszystkich tych, którzy próbowali odwieść go od tego zamiaru.
„Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. … Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka”. (I Księga Samuela 17,36-37)

Wierz Bogu. Zwróć cię do Niego, proś o siłę i moc, a On da ci wszystko, czego potrzebujesz, by zaprzeć się grzechu, przezwyciężyć swoje uczucia i stać mocno nie poddając się!

Bóg jest potężny i wszechmocny! Dawid po prostu w to wierzył! Ten niespotykanie wielki olbrzym był niczym dla niego w porównaniu z tym, co Bóg mógł uczynić. Właśnie ta moc i potęga jest całkowicie do twojej dyspozycji, kiedy twój olbrzym cię wyzywa i lży. Wierz Bogu! Zwróć cię do Niego, proś o siłę i moc, a On da ci wszystko, czego potrzebujesz, by zaprzeć się grzechu, przezwyciężyć swoje uczucia i stać mocno nie poddając się! Kiedy spotykamy tych „nieprzyjaciół” i na przykład jesteśmy kuszeni do zazdrości lub zwątpienia, czujemy, że nie jesteśmy sami. Po swojej stronie mamy żywego Boga!

Walcz w imieniu Pana

Kiedy Goliat kolejny raz wyszedł wyzywać i lżyć Izraela, Dawid wziął do jednej ręki swój kij, a do drugiej procę. Następnie, z zupełną wiarą w żywego Boga, wyszedł naprzeciw Filistyńczyka. Kiedy Goliat zobaczył, że Dawid nie jest żadnym wojownikiem, ale chłopcem bez zbroi, przeklął go przez swoich bogów. Dawida wcale to nie poruszyło.

Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię, (…) i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga”. (I Księga Samuela 17,45-46)

Kamień, który Dawid wyrzucił z procy, trafił Goliata prosto w czoło i Goliat upadł na ziemię. Ten potężny olbrzym, terroryzujący całe wojsko Izraela, został zabity przez niedoświadczonego młodzieńca, który wierzył w Bożą moc. Ta żywa wiara, ponad wszelką wątpliwość świadczyła o tym, że Izrael ma Boga.

Olbrzymi naszych czasów

Przez wiarę i wytrwałość, atakując nieustannie olbrzymów w twoim życiu, możesz doświadczyć tego, że stoisz mocno i jesteś nieporuszony. Nie ma żadnych podstaw do tego, by czuć się słabym i nie móc zwyciężyć. Bóg, który zapewnił Dawidowi zwycięstwo, pragnie uczynić to również dla ciebie. „Nie będziesz mnie więcej prześladowała, Dumo! Skończyłem z wami na zawsze, Pożądliwości! Wychodzę przeciwko wam w imieniu Boga, Pana Zastępów! Dzisiaj Pan odda was w moje ręce.” W I Księdze Samuela jest napisane, że Dawid pobiegł w kierunku swego nieprzyjaciela. On nie chował się i nie martwił – on dokładnie wiedział, jaki będzie koniec.
Jeżeli otrzymamy taką żywą i mocną wiarę w to, co Bóg jest w stanie uczynić w naszym życiu, wtedy mamy również takie same możliwości. Mamy tego samego Boga! Możemy być żywymi przykładami tego, czego Bóg może dokonać dla tych, którzy ufają i wierzą w Jego moc.

Dzięki Bogu, że moc, która była dostępna w czasach Dawida, jest równie potężna dzisiaj.

Wierz! Wytrwaj! Nie słuchaj swoich uczuć! Nie musisz poddawać się w pokuszeniach. Dzięki Bogu, że moc, która była dostępna w czasach Dawida, jest dzisiaj równie potężna. Kiedy patrzysz w przyszłość, nie musisz bać się pokuszeń – jako żołnierz w armii żywego Boga, możesz traktować je tak, jakbyś już je zwyciężył! Nadejdzie dzień, kiedy „olbrzymi”, których widzisz w swoim życiu, znikną na zawsze. Nasza wiara może świadczyć, że nadal jest wszechmogący „Bóg w Izraelu”.

Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z I Księgi Samuela, z 17 rozdziału.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.