Jaką funkcję pełni ciało Chrystusowe?

WIDEO: Kim są słudzy, których Jezus postawił w Zborze? Jaka jest ich funkcja w ciele Chrystusowym?

„I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego.” (List do Efezjan 4,11-12)

Służba w ciele Chrystusowym jest pracą na całe życie, którą my, jako uczniowie, rozpoczęliśmy przez Bożą łaskę. To właśnie dzięki poszczególnym zadaniom, jesteśmy w stanie służyć sobie nawzajem – wykorzystując zdolności, które Bóg dał każdemu
z nas. On przygotował dla każdego człowieka konkretne zadanie, które tylko dana osoba jest w stanie wykonać. Gdy każdy z nas wypełni swoje zadanie, staniemy się częścią niesamowicie wielkiego i wspaniałego dzieła – całe ciało stanie się doskonałe
i będzie przygotowane, by Jezus mógł je zabrać, kiedy powróci.

Jaki jest cel braterstwa?

„(…) Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą.” (List do Efezjan 3,10)

Zbór – ciało Chrystusowe; braterstwo Jezusa Chrystusa – ostoi się na całą wieczność, jako świadectwo ludzi, którzy zmartwychwstali ze względu na swoją wiarę i miłość do Boga. Wtedy wszelkie stworzenie zrozumie, że życie według woli Bożej jest jedynym właściwym wyborem.

Zobacz wypowiedź Gary Fenna, który wyjaśnia to w zachęcający sposób.

Jeśli chcesz, możesz przeczytać więcej na naszej stronie tematycznej o ciele Chrystusowym, lub też w poniższych artykułach:

Jak mogę być członkiem ciała Chrystusowego?

Czy potrzebuję chodzić do kościoła, żeby być chrześcijaninem?

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.