Jaka jest rola Ducha Świętego?

Jaka jest rola Ducha Świętego?

Istota Ducha Świętego wiąże się z wieloma pytaniami: Kim jest Duch Święty? Dlaczego Go potrzebuję? Jaka jest rola Ducha Świętego?

Dla wielu ludzi, istota Ducha Świętego wiąże się z wieloma pytaniami. Kim jest Duch Święty? Dlaczego Go potrzebuję? Jaka jest rola Ducha Świętego?

Biblia wyraźnie wyjaśnia, kim jest Duch Święty i jaką może on odgrywać rolę w naszym życiu.

Duch Święty chce do nas mówić, szczególnie przez Słowo Boże

Kiedy Jezus miał opuścić swoich uczniów, powiedział im, że będzie prosić Ojca, by posłał im Ducha Świętego. „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.” Ew.Jana 14,26. Uczniowie potrzebowali Ducha Świętego, aby im przypomniał, co Jezus do nich powiedział, kiedy był tutaj na ziemi. Obecnie zadaniem Ducha Świętego jest przemawiać do nas poprzez Biblię – Słowo Boże – w taki sam sposób. Dlatego tak ważnym jest czytanie Biblii. Duch Święty pomaga nam zrozumieć to, co czytamy. We wielu sytuacjach Duch Święty uczy nas i daje nam światło, by przypomnieć nam słowa z Biblii.

Duch Święty chce nas uczyć, kim tak naprawdę jest Jezus

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, (…)On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi." Ew. Jana 16, 12-14.

Kiedy Jezus był na ziemi, dokonało się w Nim wielkie zbawienie. Wytorował nam nową i żywą drogę. On jest naszym Arcykapłanem i Poprzednikiem, który jest w stanie nas zrozumieć i pomóc nam w naszej walce. O tym możesz czytać w Liście do Hebrajczyków; przeczytaj to wolno i módl się, by Duch Święty mógł do ciebie przemówić i wyjaśnić ci czytane słowa. Duch Święty ma wiele nam do powiedzenia o tym, kim był Jezus i jakie to miało znaczenie, że On żył tutaj na ziemi jako człowiek.

Rola Ducha Świętego; udzielić nam mocy i pomóc nam w walce przeciwko grzechowi

Zanim Pan Jezus wrócił do nieba, powiedział: „(…)będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was(…)” Dz.Ap.1,5-8. W naszym ciele (w naszej ludzkiej naturze) są moce, które są o wiele mocniejsze od nas. Paweł mówi: „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. (…) A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.” Gal.5,16-25. Duch Święty chce nas wzmocnić, abyśmy nie pobłażali żądzy cielesnej za każdym razem, kiedy jesteśmy kuszeni.

„A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego(…)” Efezjan 4,30

Duch Święty to osoba, która chce mieszkać w naszych sercach. On chce do nas przemawiać przez Biblię. Ale kto czyta Biblię ze szczerym pragnieniem? Duch Święty chce nas wzmocnić, ale kto chce używać tej mocy do tego, by walczyć przeciwko ciału wraz z jego chęciami i pożądliwościami? Rolą Ducha Świętego jest nam pomóc, więc nie zasmucajmy go, lecz bądźmy mu posłuszni.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.