Otwórz zawartość

Jaki jest rezultat zwycięstwa nad grzechem?

Czy wiesz, jaki jest twój wieniec zwycięstwa?

Opłaca się powiedzieć „nie” do grzechu i „tak” na głos Ducha! Oto tylko kilka fantastycznych rezultatów, jakie pochodzą z tego, że zwyciężasz nad grzechem w twoim życiu.

Czysta i niezachwiana radość

Wszyscy pragną być szczęśliwi.

Radość jest jedną z najbardziej pożądanych rzeczy w życiu. Mimo wszystko, tylko niewielu ludzi rzeczywiście otrzymuje w niej dział, niewielu może powiedzieć, że mają prawdziwą i szczerą radość
w swoich sercach – w każdym dniu swojego życia.

Czy wiedziałeś, że możesz być jednym z nich? Zatrzymaj się przez moment i pomyśl o tym. Możesz dojść do prawdziwej radości – radości, która jest czysta i nieskażona. Radość, która nie jest uzależniona od twojej obecnej sytuacji, ale jest zakotwiczona w nadziei Słowa Bożego i we wspaniałości. Ta radość jest rezultatem zwycięskiego życia, o którym mówi Pismo. To orzeźwiająca radość; radość pasująca do świętych!

Możesz dojść do prawdziwej radości, radości, która jest czysta i nieskażona.

„I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela
i radości, a troska i wzdychanie znikną.” 
(Księga Izajasza 35,10)

Wolność!

Nie tylko to, ale Słowo Boże obiecuje prawdziwą wolność wszystkim, którzy zwyciężają.

Pomyśl trochę o wersecie z Listu do Rzymian 16,20: „A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wami” Zmiażdż go. Pomyśl o rezultacie tego, że szatan zostanie całkowicie zmiażdżony w twoim życiu, przezwyciężony dzięki Bożej mocy i sile. Gdy on zostanie unicestwiony, nie istnieje już dłużej nic, do czego mógłby cię kusić!

Jesteś uwolniony od grzechu i śmierci!

Rezultat zwycięskiego życia jest taki, że wrogowie będą zmuszeni do całkowitego milczenia. Już dłużej nie będziesz kuszony lub dręczony przez swoje pożądliwości i chęci, ponieważ sam zaparłeś się tych pożądliwości i otrzymałeś nad nimi zwycięstwo. Szatan już więcej nie ma władzy nad tobą i nie jesteś pod panowaniem grzechu. Jesteś uwolniony od grzechu i śmierci! „Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (I List do Koryntian 15,55-57)

Jeśli żyjesz zwycięskim życiem, to już dłużej nie jesteś niewolnikiem twojego własnego grzechu. Jesteś wolny, by czynić wszystko zgodnie z Bożą dobrą i doskonałą wolą dla twojego życia. Co za promieniujący rezultat!

Boska natura: bojaźń Boża

Chwała niech będzie Bogu, ponieważ jest coś więcej niż to! Oprócz wolności i radości, którą daje zwycięskie życie, Bóg może dać ci coś niesamowicie wspaniałego.

To jest zbyt wielkie, by to pojąć – Bóg pragnie dać ci swoją własną naturę!

„Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie
i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.” 
(II List Piotra 1,3-4)

Ten werset jest jednym z najbardziej interesujących z całej Biblii. Czy już go czytałeś? „ …abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury…” Boska natura! To jest zbyt wielkie, by to zrozumieć – Bóg pragnie dać ci swoją własną naturę! Jesteś powołany, by być pełen światła i czystości,
i zostać przyodziany cnotami Chrystusa.

Nie tylko jest to całkowicie możliwe, ale jest to także rezultat zwycięstwa nad grzechem w twoim życiu. Możesz być prawdziwym, czystym i doskonałym. Czyż nie tego chcesz?

Co cię powstrzymuje? Uchwyć się wiary! Słuchaj Słowa Bożego! Przezwyciężaj grzech, a nie będziesz zawiedziony!

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas