Jakie znaczenie ma Biblia w twoim życiu?

Jakie znaczenie ma Biblia w twoim życiu?

Każdego roku na całym świecie sprzedawanych jest ponad 100 milionów egzemplarzy Biblii. Ile z tych Biblii faktycznie jest czytanych? Jakie znaczenie ma Biblia w moim i twoim życiu?

Każdego roku na całym świecie sprzedawanych jest ponad 100 milionów egzemplarzy Biblii. Ile z tych Biblii faktycznie jest czytanych? Jakie znaczenie ma Biblia w moim i twoim życiu?

Co robimy z naszą Biblią? Albo jeszcze ważniejsze pytanie: Co Biblia powinna zrobić z nami?

Psalm 119 mówiwiele o znaczeniu Biblii – Słowa Bożego – w naszym życiu.

Psalm 119, 9: „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje?” Jakże ważne pytanie! Bardzo konkretna odpowiedź następuje później: „Gdy przestrzegać będzie słów twoich.” W codziennym życiu trzeba dokonywać wszelkich możliwych wyborów. Czy czytamy Biblię po to, by znaleźć w niej mądrość i kompas dla naszego życia? Tylko wtedy będziemy w stanie zachować naszą ścieżkę w czystości.

Biblia: Pochodnia i światłość

Psalm 119, 105 przyrównuje Biblię do pochodni: „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.”

Nikt nie chodzi w środku nocy, w zupełnej ciemności po nieznanej, wąskiej ścieżce z wieloma zakrętami, przeszkodami i niebezpieczeństwami. Jest to bowiem bardzo niebezpieczne! Czy jednak rozumiemy,że jeśli chodzi o naszą drogę przez życie, to o wiele ważniejsze jest, by mieć pochodnię dla naszych stóp i światło na naszej ścieżce?

W podobieństwie o siewcy Jezus powiedział: „Ziarnem jest Słowo Boże” (Ewangelia Łukasza 8,11). Słowo jest siane w naszym sercu, kiedy je czytamy lub słuchamy. Następnie Jezus wyjaśnił, że musimy świadomie pracować, by zachować to Słowo w szczerym i dobrym sercu, we wszystkich  okolicznościach i próbach codziennego życia. Jeżeli wierzymy Słowu Bożemu i jesteśmy posłuszni temu, co tam jest napisane, wtedy to Słowo zaczyna przynosić owoce i jest decydujące dla całego naszego życia.

Apostoł Paweł podkreślał, jak ważnym jest, by Słowo Boże wykonało pracę w Tymoteuszu.

Apostoł Paweł napisał dwa listy do młodego Tymoteusza. Podkreślał w nich to, żejest niesamowicie ważne, by Słowo wykonało pracę w jego wewnętrznym życiu.

List do Tymoteusza 4,16: „Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.”

Tymoteusz nie otrzymał żadnych instrukcji, w jaki sposób mógłby bardziej dobitniezwiastować Słowo Boże. Apostoł Paweł mówił tak: „Tymoteuszu, porównuj swoje życie ze Słowem Bożym. I nie tylko przez jeden dzień lub przez jeden tydzień. Wytrzymaj i ciągle tak czyń. Gdyż wtedy Słowo Boże wykona w tobie dzieło zbawienia. A twoje słowa będą służyć także ku zbawieniu innych.”

II List do Tymoteusza 3,15-17: „…I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”

Czy twoja i moja Biblia, wśród tych wszystkich milionów Biblii sprzedawanych co roku na całym świecie, jest rzeczywiście czytana? Czy wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym i że możemy w niej znaleźć światło, siłę i mądrość do życia? Co robimy z naszą Biblią? Albo jeszcze ważniejsze pytanie: Co Biblia robi z nami?

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.