„Jestem zbyt młody!”

„Jestem zbyt młody!”

Czy kiedykolwiek pomyślałeś lub wypowiedziałeś takie słowa? Czy wiesz, co Bóg powiedział do Jeremiasza, gdy on w ten sposób odrzekł?

6 min ·

Posłuchaj nagrania tego artykułu w języku angielskim.

Ile lat musisz mieć, by prowadzić życie ucznia?

Ile lat musisz skończyć, by stać się sługą Bożym?

Ile lat musisz mieć, by prowadzić zwycięskie życie?

Ile lat musisz skończyć, zanim będziesz mógł czynić wolę Bożą?

Łatwo jest powiedzieć: „Jestem zbyt młody,” by zrobić to lub tamto. Łatwo jest myśleć, że nie da się rady wziąć na siebie jakiejś odpowiedzialności. Jestem zbyt młody, by zrozumieć. Zbyt młody, by coś zmienić. Zbyt młody, by się na coś przydać. Zbyt młody, by służyć Bogu. To wszystko może wydawać się takie trudne, przerażające, przygnębiające i niemożliwe do wykonania. A może po prostu odczuwasz, że nie jesteś jeszcze na to gotowy?

Historia Jeremiasza

W Biblii jest opisana historia o pewnym młodym człowieku, który czuł się tak samo. Jeremiasz był bardzo młody, gdy Bóg powiedział do niego, że ma być prorokiem w Izraelu. (Niektóre źródła mówią, że miał zaledwie 17 lat!) Prawdopodobnie pomyślał: „Na pewno jest ktoś, kto lepiej się będzie nadawał. Nie ma szans, by ktokolwiek mnie posłuchał. Nie mogę wziąć na siebie takiej odpowiedzialności.” Są to oczywiście spekulacje, ale wyobraź sobie, jakie myśli pojawiłyby się w twojej głowie, gdybyś znalazł się w takiej sytuacji.

Jeremiasz rzekł więc do Boga: „Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody.” (Ks. Jeremiasza 1,6)

A co widział Jeremiasz? Widział to, o czym sam wiedział; to, czego był w stanie dokonać, jako Jeremiasz – przeciętny młody człowiek. Jednak powinien był zobaczyć to, co Bóg mu pokazał – co było możliwe i czego mógłby dokonać, gdy Bóg był z nim. Służba, którą Bóg mu zlecił, nie miała dolnej granicy wieku. Wszystko, czego potrzebował, to posłuszeństwa względem Boga, a resztę Bóg pragnął uczynić przez niego.

„Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować – mówi Pan.” (Ks. Jeremiasza 1,7-8)

Historia Jeremiasza jest wspaniałym przykładem dla młodego człowieka w dzisiejszych czasach!

Nigdy nie jesteś zbyt młody!

Nigdy nie czuj się zbyt młody! A czego tak naprawdę Bóg od ciebie wymaga?

„I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.” (Ew. Łukasza 9,23)

Niczego więcej ani niczego mniej: jedynie, byś zrezygnował z własnej woli, aby czynić to, o czym wiesz, że jest właściwe teraz, w tym momencie. Im młodszy jesteś, im szybciej zaczniesz biec po tej drodze, tym lepiej dla ciebie! Już w młodym wieku możesz być ugruntowany w Chrystusie i wzrastać w Bogu. Możesz zostać zachowany od zła na tym świecie, zachowany od grzechu w swoim ciele, a twoje życie będzie dobre, czyste i wolne!

Pewnie będziesz odczuwał, że to nie jest możliwe dla ciebie. Dobrze znasz siebie i odczuwasz, że sam z siebie nie jesteś w stanie tego uczynić. Ale Bóg będzie z tobą, tak jak był z Jeremiaszem! Każde serce, które chce Jemu służyć, otrzyma wzmocnienie i pomoc od Niego, więc na pewno zawsze ci się powiedzie!

„Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim (…)” (II Ks. Kronik 16,9)

Tutaj można przeczytać więcej: Co to znaczy codziennie brać na siebie swój krzyż?

Bądź przykładem

Nie pozwól nikomu innemu wmówić ci, że jesteś zbyt młody! Tymoteusz był bardzo młody, kiedy apostoł Paweł uznał go za swojego najbardziej zaufanego współpracownika i powierzył mu odpowiedzialną pracę w Zborze. Prawdopodobnie było tam więcej osób starszych od Tymoteusza, którzy uważali, że była to zła decyzja. Jednak Paweł powiedział do niego: „Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.” (I List do Tymoteusza 4,12)

Nie jesteś zbyt młody, by być przykładem. Nie jesteś zbyt młody, by otrzymać zwycięstwo nad grzechem. Nie jesteś zbyt młody, by wziąć odpowiedzialność za swoje życie i dokonywać właściwych wyborów. Nie jesteś zbyt młody, by patrzeć w przyszłość i dokonywać wyborów, które zapewnią ci dobrą i błogosławioną przyszłość. Nie jesteś zbyt młody, by być odpowiedzialny za swoje życie. Już dzisiaj możesz zacząć czynić to, co wiesz, że jest właściwe i nigdy nie zaprzestań!

Wybierz dzisiaj, by czynić dobro! Wybierz i przyjmij swoje powołanie oraz zrezygnuj z własnej woli tak, byś mógł czynić Bożą wolę tutaj na ziemi! Wybierz dzisiaj, by zwyciężyć, kiedy jesteś kuszony! Wybierz dzisiaj, by żyć dla Boga, zamiast dla samego siebie!

Niech historia Jeremiasza i przykład Tymoteusza będą dla ciebie nauką. Prawdę mówiąc, młoda osoba jest wyjątkowo przystosowana do działania. Masz energię, masz entuzjazm, masz pasję. Wiesz, ile czasu oraz energii poświęcasz rzeczom, na których naprawdę ci zależy? To właśnie na tego rodzaju energii i entuzjazmie możesz się skupić. Oddaj wszystko, by służyć Bogu, czyń Jego wolę i przezwyciężaj wszelkie pokuszenia w twoim młodym życiu.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.