Jesteś wybrany przez Boga

Jeszcze zanim światłość po raz pierwszy przebiła się przez ciemność i nim Bóg zaczął tworzyć wszechświat, Układ Słoneczny i Ziemię, to już myślał o tobie.

Napisane przez Knut Olav Haukelidsæter
Jesteś wybrany przez Boga

Jeszcze zanim światłość po raz pierwszy przebiła się przez ciemność i nim Bóg zaczął tworzyć wszechświat, Układ Słoneczny i Ziemię, to już myślał o tobie.

„W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości”. Ef. 1; 4. To oznacza, że Bóg, kiedy stwarzał świat, już wtedy myślał o tobie. Wybrał cię w swej miłości, żebyś stał się Jego dzieckiem, gdy ty miałeś pojawić się na tej ziemi. Miał wystarczająco dużo czasu, by zmienić swoją decyzję!

On znał Twoje ludzkie słabości długo nim się urodziłeś i zna je lepiej niż ty sam – mimo to nie zmienił swojego zdania!

On znał Twoje ludzkie słabości długo nim się urodziłeś i zna je lepiej niż ty sam – mimo to nie zmienił swojego zdania! To, że wybrał właśnie ciebie, nie było żadnym przypadkiem. Twoje wybranie zostało dobrze przemyślane i postanowione według upodobania woli Bożej (Ef. 1; 5).

Bóg jest Bogiem czynu. On chce czegoś dokonać w twoim życiu – do tego Cię wybrał. On ma wobec Ciebie wielkie plany. Ale to od ciebie zależy, czy chciałbyś te plany wprowadzić w życie. To nie zależy od Boga! Sprawiedliwy Job, który żył w Starym Testamencie, powiedział, że Bóg dokonuje tego, co postanowił, „a takich przeznaczeń jest u niego wiele.” Job 23; 14.

Bóg może Ci dać najbardziej interesujące życie, jakie tylko człowiek może sobie wymarzyć! Bóg nie wybrał cię dlatego, byś ledwie został zbawiony, lecz byś na wskroś został uwolniony od grzechu. To dzieło zbawienia chce w tobie rozpocząć jak najwcześniej. Strzeż swego wybrania i oddaj całkowicie swoje serce Bogu. Proś Go, byś mógł zakończyć z wszelkim grzechem, który Cię dręczy. Wtedy On ześle swojego Ducha, który pomoże ci kroczyć dalej po tej drodze ku zbawieniu od grzechu.

Ten Duch, Duch prawdy, cały czas pokazuje ci nowe strony twojej grzesznej natury – złe skłonności, które sprawiają, że tak łatwo grzeszysz w różnych sytuacjach życiowych. Jeżeli wyznasz tę prawdę, to Bóg może dokonać w Tobie dzieła – bo w Duchu leży wszelka moc, której potrzebujesz, by zwyciężyć nad grzechem i by zrobić coś z tym, na co wskazał ci Duch. Kiedy tak czynisz, dojdziesz do tego, do czego On cię wybrał – uświęcenia – procesu przekształcenia, który sprawia, że między innymi twoją naturalną reakcją będzie dobroć i miłosierdzie, tam gdzie wcześniej się złościłeś.

W sytuacjach, w których wcześniej byłeś niecierpliwym, objawi się cierpliwość! Krótko mówiąc, staniesz się coraz bardziej podobnym Jezusowi – a większego cudu i wybrania żaden człowiek nie jest w stanie doświadczyć!

 

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.