Jesteśmy Bożym dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie

Jesteśmy Bożym dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie

Zostałeś stworzony przez Boga do dobrych uczynków oraz do życia w szczególnym czasie łaski.

„Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.”
(List do Efezjan 2,10)

Kto jest Bożym dziełem?

Ludzie, którzy są częścią Bożego dzieła, są błogosławieni. Na początku tego rozdziału czytamy o tym, kim oni są. To ci, którzy zostali ożywieni z Chrystusem. Niegdyś nie przestrzegali Bożych praw, popełniali grzech oraz podążali za trendami tego świata, a także za duchem, który teraz działa w synach opornych. Żyli również według swoich pożądliwości i zaspokajali grzeszne skłonności swojego ciała i umysłu. Jednak teraz już nie postępują w ten sposób. Bóg, który jest pełen łaski i bogaty w miłosierdzie, w swojej wielkiej miłości troszczy się nich. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, zostali obudzeni do nowego życia, by czynić dobre uczynki, przygotowane dla nich przez Ducha Świętego.

Tacy ludzie są zmęczeni podążaniem za swoimi chęciami i pożądliwościami. Są całkowicie przekonani, że jedynie dobra i miła Boża wola służy im ku dobremu oraz przynosi im wieczny zysk. Będąc w Bożych rękach, są Jego dziełem i mają wiele wspaniałych możliwości, by czynić dobro.

Inne dzieło

Ludzie, którzy żyją według pożądliwości ciała i zmysłu, są również pewnym dziełem. Są formowani i kształtowani przez ducha otoczenia, w którym żyją – przez wszystko, co widzą, czytają i słyszą. Nie wiedzą, że mądrość tego świata jest przesiąknięta zazdrością i wszelkiego rodzaju diabelskimi intrygami.

Jednak z Bożą mądrością jest inaczej. Boża mądrość jest czysta i dobra. Ludzie, którzy są kształtowani i formowani przez tę mądrość – by stać się naczyniami do celów zaszczytnych – są błogosławieni. Są stale obrabiani i obciosywani przez Słowo Boże oraz Bożą wolę tak, by dokładnie pasować do miejsca, które otrzymają w nadchodzącym świecie. Są zjednoczeni w tym samym Duchu i zmyśle, które od zawsze było udziałem świętych. Gdyby nagle Paweł czy inni apostołowie pojawili się wśród nich, wtedy wszyscy razem doskonale pasowaliby do siebie.

Te małe, nieznaczne sprawy

Ludzie ci są odrzuceni przez ludzi, ale wybrani przez Boga jako kosztowni.
(I List Piotra 2,4) Są uświęceni, by stać się Bożym, wybranym ludem, żarliwym w dobrych uczynkach, które Bóg przygotowuje dla nich – od rana do wieczora. Każdy poszczególny, mały uczynek jest niezwykle cenny i ma znaczenie dla całej wieczności. Kiedy ludzie ci uświadomią sobie, jak wysokie i wielkie jest ich powołanie – by stać się Bożym dziełem, wtedy wszelkie ich codzienne zadania zostają od razu podniesione w górę na świętą ziemię. Dostrzegają, że te małe, nieznaczne rzeczy codziennego życia w rzeczywistości są wielkimi i świętymi możliwościami, przygotowanymi przez Boga. Wszelkie doświadczenia, próby i uciski są Bożymi dobrymi i pełnymi miłości interwencjami dla ich wiecznego dobra.

Jeśli to widzimy, trudno być przygnębionym czy zniechęconym. Bóg przyjął nas, by w przyszłych wiekach okazać nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. (List do Efezjan 2,7)

„On jest skałą! Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Źle postąpili wobec niego – nie są synami jego przez przywary swoje – ród krnąbrny i przewrotny.” (V Księga Mojżeszowa 32,4-5)

Bóg jest nieskończenie dobry i chce jedynie dobra dla nas przez swoje Słowo i swoją wolę. Jeśli jednak jesteśmy uparci i nieposłuszni, nasz koniec będzie daleko poza Jego wspaniałym i doskonałym dziełem – na wieki zostaniemy ze wstydem i hańbą.

Czas łaski

Nadal jest czas łaski i mamy możliwość brać udział w tym Bożym dziele, które wkrótce się zakończy. Trzeba jednak radykalnego oddzielenia od rzeczy tego świata oraz całkowitego oddania się Bogu, by mógł nas kształtować. Musimy być bardzo ostrożni, by przez nasze oczy i uszy nic złego nie weszło do naszego serca. To, co widzimy i słyszymy ma duży wpływ na nas i przyczynia się do kształtowania naszego zmysłu i charakteru. Dlatego powinniśmy być ostrożni i uważać na to, co czytamy, czego słuchamy, co oglądamy i na co patrzymy, by nie wypełniać swojego serca wszelkiego rodzaju ludzkimi ideami. Żyjemy w złym i niebezpiecznym świecie i musimy stać na straży, byśmy nie byli kształceni przez ducha tego czasu, lecz przez Słowo Boże.

Apostoł Paweł napominał Tymoteusza, by pilnował wszystkiego, co czyste, prawdziwe i chwalebne. Napomniał go, by był pilny w czytaniu pism. Miał rozważać Słowo Boże i żyć nim, by jego postęp był widoczny dla wszystkich.

Ten artykuł jest skróconą wersją artykułu opublikowanego po raz pierwszy pod tytułem: „Jego dzieło” w czasopiśmie BCC Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) w maju 1955 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.