Czy swoim życiem dajesz świadectwo prawdzie?

Czy swoim życiem dajesz świadectwo prawdzie?

Ludzie, którzy patrzą na nasze życie, muszą być w stanie dotknąć się Słowa Bożego.

Czy swoim życiem dajesz świadectwo prawdzie?

„Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem.  Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.” (Ew. Jana 18,37)

Jezus JEST prawdą

Jezus był świadomy swojego powołania. Nikt i nic nie było w stanie Go poruszyć. Wiedział, dlaczego przyszedł i dokąd zmierza. Był świadomy tego, czego się zrzekł i co na Niego czeka, kiedy narodził się na tym świecie. Urodził się, by dać świadectwo prawdzie. Jezus jest prawdą. On jest drogą, prawdą i życiem.

Był królem prawdy i sprawiedliwości. Nie mógł być nikim innym, ponieważ dla tego się narodził. Żył i panował w prawdzie. Zmiażdżył szatana, księcia kłamstw i ciemności, pod swoimi stopami, a ponieważ zawsze był uczciwy i pełen prawdy, stał się światłem i sądem dla wszystkich, z którymi nawiązał kontakt. Właśnie dlatego był znienawidzony. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Powiedział do swoich uczniów: „Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ Ja świadczę o nim, że czyny jego są złe.” (Ew. Jana 7,7)

Jeśli chcesz, by wszyscy cię lubili, wystarczy chodzić z uśmiechem na twarzy i schlebiać każdemu, wtedy będziesz miał mnóstwo przyjaciół. Jeśli jednak chcesz być prawdziwym i szczerym przez cały czas, to coś kosztuje. W rzeczywistości ta cena jest wysoka. Wtedy nie będziesz miał tylu przyjaciół, ale ci, których masz, będą o wiele bardziej wartościowi. Będą przyjaciółmi, którzy nie mówią jednego, a mają na myśli coś innego. Będą tymi, na których zawsze możesz polegać. Staną się wiernymi przyjaciółmi, którzy tak łatwo cię nie opuszczą.

Postępuj w prawdzie

„Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.” (I List Jana 2,6). Jeśli zostaliśmy powołani i wybrani w Jezusie oraz zrodziliśmy się przez Słowo prawdy, aby być pierwszym zarodkiem Jego stworzenia, to nie narodziliśmy się z innego powodu, jak tylko po to, by dawać świadectwo prawdzie. Słowo Boże musi stać się ciałem w nas. Ludzie, którzy patrzą na nasze życie, muszą być w stanie dotknąć się Słowa Bożego. Naszym życiem i naszymi słowami musimy dać świadectwo prawdzie.

Musimy również być świadomi naszego powołania. Powinniśmy wiedzieć, że kiedy rodzimy się w Nim, rodzimy się także jako królowie prawdy, którzy są powołani, by rządzić i panować oraz triumfować nad wszelkimi mocami kłamstwa, pochlebstwa i hipokryzji. Jako królowie prawdy, nie możemy uginać się przed ludźmi i schlebiać im, by zdobyć pozycję na tym świecie, lub też iść na kompromis kosztem prawdy w celu zdobycia odrobiny zysku i honoru! Nie, król prawdy musi żyć i chodzić w prawdzie, ponieważ dla tego się narodził.

Większość ludzi traci zainteresowanie nami, jeśli zawsze jesteśmy prawdziwi i uczciwi. Tracimy wszystko, co kryje się pod nazwą „urok”, ponieważ to pochodzi od szatana. Stajemy się naturalni i prostolinijni, i pozbywamy się wszystkiego, co ludzkie oko podziwia i czym się zachwyca. Celem prawdziwego chrześcijanina jest „zniknąć w tle”. Musimy sami stać się niczym, aby Chrystus okazał się wielki we wszystkim, co robi i mówi; gdyż umarliśmy, a życie nasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. (List do Kolosan 3,3).

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy opublikowany pod tytułem „Z tego powodu się urodziłem” w czasopiśmie Ukryte Skarby (Hidden Treasures) w maju 1934 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.