Poznaj słabe strony swojego wroga

Apostoł Jakub pisze o niesamowitej tajemnicy, która obnaża słabość szatana.

Napisane przez Tim van Stralen
Poznaj słabe strony swojego wroga

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.” (I List Piotra 5,8)

Od samego początku szatan z powodzeniem wywołuje na całym świecie wszelkiego rodzaju cierpienia, smutek i ból. Robi to, oszukując ludzi – skłania ich do myślenia, że podążanie za swoimi chęciami i żądzami ciała, przyniesie im satysfakcję oraz zadowolenie i spełnienie.

Przychodzi jako anioł światłości, ale tylko po to, by kraść, zabijać, niszczyć i wytracać. (Ew. Jana 10,10) W Biblii diabeł opisany jest jako zwodziciel, morderca, kłamca, podstępny, wielki smok oraz władca ciemności. W I Liście Jana 5,19 czytamy: My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem.”

Delikatnie mówiąc, jest istotą o wielkiej mocy.

Jednak jest to całkiem możliwe, bym ja, „zwykły” młody mężczyzna lub kobieta, mógł przezwyciężyć, obezwładnić i zmiażdżyć szatana pod swoimi stopami! Klucz do zwycięstwa nad tak potężną istotą, która od momentu, gdy zwiodła Ewę w Ogrodzie Eden, miała cały świat pod kontrolą, można znaleźć w Liście Jakuba 4,7: Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.”

Uważam ten werset za niesamowity i cudowny sekret, który ujawnia słabość szatana!

Jeżeli sprzeciwię się szatanowi, odpowiadając radykalnie i wyraźnie „Nie!” wszelkim myślom i skłonnościom, które nie pochodzą od Boga, wtedy traci on swoją moc i ucieka. (Ewangelia Mateusza 11,12) Jeśli stawiam opór szatanowi i przygotowuję się do walki, uzbrajając się wersetami, w które wierzę i na których wiem, że mogę polegać, wtedy szatan napotyka silny opór, traci swoją moc nade mną i ucieka. (List do Efezjan 6,11) A jeśli, dzięki mocy Ducha Świętego, jestem posłuszny głosowi Ducha dokładnie w chwili pokuszenia, wtedy szatan natychmiast traci swoją moc, a ja mogę zupełnie zmienić cały scenariusz. Nagle ta niesłychanie potężna istota, która kieruje całym światem i ma nad nim kontrolę, ucieka ode mnie tak szybko, jak tylko to możliwe! Wie, że nie ma szans!

Definicja słowa „uciekać” to: oddalić się szybko z jakiegoś miejsca, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Sam fakt, że tak potężna istota, jaką jest szatan, odczuwa niebezpieczeństwo, gdy napotyka mężczyznę lub kobietę, którzy się mu przeciwstawiają, jest czymś niesamowitym! Pomyśl, jaką broń mamy do dyspozycji, gdy wierzymy w ten werset i używamy go za każdym razem, gdy szatan się zbliża.

Oczywiście, szatan przypełźnie z powrotem, by znowu spróbować nas zwieść. Jednak za każdym razem napotka ten sam opór i będzie musiał uciekać, aż w końcu nie będzie się już więcej naprzykrzał, wiedząc, że nic nie wskóra.

Jestem nieopisanie wdzięczny za moc, jaką otrzymujemy przez wiarę w Boże obietnice oraz za to, że w każdej sytuacji mamy zagwarantowane całkowite zwycięstwo! Wierzmy więc wszyscy w Słowo Boże tą prostą wiarą, jaką miał młody Dawid, gdy stawił czoła olbrzymiemu Goliatowi, byśmy mogli powiedzieć tak, jak on: Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię, i odetnę ci głowę (…)” (I Księga Samuela 17,46)

Nic więc dziwnego, że szatan ucieka, kiedy napotyka taką wiarę!

Być może zainteresują cię również inne artykuły o zwycięstwie nad grzechem na naszej stronie tematycznej, lub któreś z poniższych:

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany

Napisane przez Elias Aslaksen

Ta broszura opiera się na słowach Apostoła Pawła z Listu do Galacjan 2,20: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus…” Elias Aslaksen wyjaśnia, co to znaczy oraz w jaki sposób czytelnik może złoży�� takie same świadectwo w swoim życiu, jak Apostoł Paweł.