Komora modlitwy: Miejsce, w którym uwalniamy moce Bożej łaski

Komora modlitwy: Miejsce, w którym uwalniamy moce Bożej łaski

W naszej „ukrytej komorze modlitwy” otrzymujemy bliską społeczność z Bogiem oraz wielką moc!

3 min ·

Połączenie z mocami nieba w komorze modlitwy

W modlitwie są niesamowite moce – dużo większe, niż możemy to sobie wyobrazić. Jest napisane, że Bóg „potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy.” (List do Efezjan 3,20) Dlatego ważne jest, by bez ustanku się modlić. W Ew. Mateusza 6,6 Jezus daje nam dobrą radę odnośnie modlitwy: „Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.”

Wielu ludzi zapomina o „komorze modlitwy” i dlatego omijają ich wielkie błogosławieństwa. Przez modlitwę otrzymujemy połączenie z niebiańskimi mocami.

Wielki rezultat modlitwy

Być może, pewien przykład pomoże nam zrozumieć, jak ważne jest, by używać komory modlitwy – miejsca, gdzie może zostać wykonana wielka ukryta służba: Energia elektryczna często wytwarzana jest za pomocą wody, która wpływa do turbin w elektrowni. Zazwyczaj znajduje się tam pomieszczenie, w którym jeden człowiek może przesunąć dźwignię wyłącznika. Jest to bardzo prosta czynność, ale daje niesamowity efekt, ponieważ w przewodach elektrycznych zaczyna płynąć prąd. Jeden ruch dźwignią uwalnia energię i przesyła prąd do linii kolejowej, by mogły jeździć pociągi. Przesuwając dźwignię innego wyłącznika, energia elektryczna dociera do całego miasta, by mogło zostać jasno oświetlone.

Taka praca w elektrowni jest ukryta i niewielu o tym myśli.

Nasza komora modlitwy jest dokładnie taka sama, jak wspomniane pomieszczenie w elektrowni. Według Bożych potężnych praw, moc Bożej łaski zostaje uwolniona i skierowana tam, gdzie zechcesz. Na przykład do twojej żony, która siedzi akurat obok ciebie, do przyjaciela w innym mieście, do syna, który przebywa daleko. Być może osoba pracująca w elektrowni nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, gdy przesunie dźwignię wyłącznika. Podobnie ty, uwalniasz ogromne moce, jeśli jesteś posłuszny Bożym prawom.

Połączenie z Bogiem w komorze modlitwy

Dobrze jest spędzić trochę czasu sam na sam z Bogiem. Drzwi do twojej komory zostają zamknięte i otrzymujesz kontakt z Bogiem. O każdej porze dnia i nocy możesz przyjść w modlitwie przed oblicze Pana. Modlitwa powinna być prosta i szczera. Tam, w ukrytej komorze, jest Bóg i aniołowie. W I Liście do Koryntian 6,17 jest napisane, że ten, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym Duchem. Możesz przynosić przed Jego oblicze swoje dzieci, członków Zboru, chorych czy słabych. Stale mamy powody do modlitwy. Mimo, że czujemy się słabi i nędzni, nic nie może nas powstrzymać ani złamać, gdy trzymamy się Boga. Jeśli jesteś aktywny w tym biurze dowodzenia, wtedy bierzesz udział w tym, by pokrzepiać otaczających cię ludzi. Zazwyczaj jedna osoba prowadzi Zbór, ale jak wielu jest tych, którzy zanoszą modlitwy?

Modlitwa to duchowa walka. Nie pozwól, by trudności cię zaślepiły. Codzienny niepokój i drobne problemy mogą zasłonić ci widok i wtedy łatwo można zabłądzić. Zwróć się do Boga i szukaj u Niego pomocy tak, jak to czynił psalmista: Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.” (Psalm 121, 1-2) Rezultatem modlitwy jest nowa moc i siła oraz odnowiony duch, a wtedy nasz rozwój będzie widoczny dla wszystkich.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.