List do Rzymian 8, 28 – niesamowita zawartość tego znanego wersetu

List do Rzymian 8, 28 – niesamowita zawartość tego znanego wersetu

Czy rzeczywiście wierzysz, że wszystkie rzeczy służą ku dobremu tym, którzy miłują Boga? Przeczytaj ten artykuł by sprawdzić samego siebie!

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” (List do Rzymian 8,28)

Wiemy, że wszystkie rzeczy – zarówno dobre, jak i złe, te, które lubimy i te, których nie lubimy –dotyczy to również wszystkich osób – wszystkie rzeczy i wszystkie osoby współdziałają ku dobremu (ku najlepszemu – norw. tłum.) tym, którzy Boga miłują. Tak jest napisane w tym tłumaczeniu i ono jest tym najwłaściwszym. A więc wszystko to, co napotykamy na naszej drodze, wszystko to, co się dzieje, wszystko, co inni mówią i czego nie mówią, z czym się ociągają, by to uczynić i to, co zapomnieli zrobić – zupełnie wszystko, absolutnie bez wyjątku, współdziała ku mojemu najlepszemu. Nie da się tego bardziej dokładnie napisać, lecz powierzchowność sprawia, że tego nie widzimy. Po prostu nie potrafimy przeczytać Słowa Bożego dosłownie. I nie jesteśmy wystarczająco zainteresowani tym, by czytać – nie mamy na to czasu.

Słyszałem, jak wiele osób mówiło: „Przez wiele lat Słowo z  Listu do Rzymian 8,28 było dla mnie pociechą”. „Było pociechą”, lecz kogo pocieszyło? Tych, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni i są pocieszani. Nie da się być smutnym. Czymś całkowicie niemożliwym jest pozostać smutny. Wierzę w Słowo z Rzymian 8, 28 i dlatego jest to niemożliwe. To jest wykluczone. Wiara w ten werset sprawia, że jest się szczęśliwym ponad miarę, na wskroś, dzień i noc, we wszelkich możliwych okolicznościach, uciskach i sytuacjach. Całkowicie, doskonale i na wskroś szczęśliwy.

Wtedy wypełnia się Słowo: „Za wszystko dziękujcie!” (I List do Tesaloniczan 5,18). Większość czyta to w ten sposób: Dziękujcie za wszelkie dobro. Ale nie tak jest napisane. Tutaj jest napisane: Za wszystko dziękujcie – zarówno za dobre, jak i za złe. Taki wdzięczny stanę się, jeżeli wierzę w Słowo z Rzymian 8,28. Jest także napisane: „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.”  (List do Filipian 4,4). To się nie uda, jeśli nie wierzę w werset z Listu do Rzymian 8,28. A jeżeli wierzę w to Słowo, nie potrafię nic innego. Wtedy przez cały czas mam się niesamowicie dobrze.

Czy wierzysz, że wszystkie rzeczy służą ku dobremu tym, którzy Boga miłują? Bez wyjątku, możemy stwierdzić, że to, co służy mi ku dobremu – z tego się cieszę i za to jestem ze serca wdzięczny!

Właśnie dlatego wiara w Rzymian 8,28 musi oznaczać, że ja:

1. Nie złoszczę się.
2. Nie obrażam.
3. Nie gorszę się.
4. Nie jestem wybuchowy.
5. Nie tracę panowania nad sobą.
6. Nie zazdroszczę.
7. Nie jestem zawistny.
8. Nie tracę nadziei.
9. Nie jestem gorzki.
10. Nie mam nic przeciwko nikomu.
11. Nie żenię się /wychodzę za mąż ponownie, jeśli jestem rozwiedziony/rozwiedziona
12. Nie narzekam na nic
13. Nie skarżę się.
14. Nie jestem niezadowolony.
15. Nie szukam zemsty.
16. Nie zabieram tego, co należy do innych.
17. Nie zdradzam i nie czynię nic fałszywie.
18. Nie odczuwam niepokoju, kiedy coś przychodzi.
19. Nie wprowadzam ostrej konkurencji.
20. Nie oddaję, gdy ktoś ze mnie drwi.
21. Nie odczuwam antypatii do nikogo.
22. Nie oburzam się.
23. Nie odczuwam tego, jako coś strasznego, gdy zostaję skompromitowany.
24. Nie sądzę, by cokolwiek było nieuczciwe.
25. Nie twierdzę, że ktoś lub coś stoi mi na drodze.
26. Nie czuję, że coś jest niefortunne.
27. Nie czuję się nigdy zawiedziony.
28. Nie czuję się oszukany.
29. Nie pożądam lepszego jedzenia, piękniejszych ubrań, mebli czy innych ziemskich rzeczy.
30. Nie martwię się z tego powodu, że otrzymałem takiego współmałżonka/współmałżonkę, jaką mam lub też dlatego, że nie otrzymałem męża/żony.

Wszelka nędza zniknie, kiedy wierzymy tyko w to jedno miejsce w Piśmie! Nic więc dziwnego, że Apostoł Paweł napisał, iż ewangelia jest mocą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy.

Wiara w werset z Listu do Rzymian 8,28 prowadzi do:

1. Głębokiego pokoju i odpocznienia w Bogu.
2. Nieprzerwanego szczęścia.
3. Potężnej niebiańskiej radości.
4. Mocnego jak skała i zwycięskiego życia.
5. Wiernego zmysłu i wiernego życia.
6. Inni otrzymają zaufanie do mnie.
7. Owocnego i błogosławionego życia.
8. Mądrości.
9. Siły.

Wiara w werset z Listu do Rzymian 8,28, rodzi:

1. Mężów i kobiety zdolne do wszelkiego dobrego dzieła.
2. Zbory.
3. Zdolnych sług i osoby prowadzące Zbory.

Jeżeli już od wielu lat czytam i słucham Słowa Bożego, a te wielkie i wspaniałe efekty nie nadchodzą, wtedy w imponujący sposób pokazuje to, jaka rzeczywiście jest moja wiara w Słowo, które czytam i słucham. Jeżeli ktoś uważa, że owoce są atrakcyjne, to niech starannie pielęgnuje drzewo!

To skrócona wersja artykułu „Czy wierzysz w Słowo z Listu do Rzymian 8,28?”, opublikowanego w miesięczniku zborowym BCC „Ukryte Skarby” w czerwcu 1949 roku oraz fragment przemowy Eliasa Aslaksena ze stycznia 1976 roku, zamieszczony w książce „Ostatnie mowy Eliasa Aslaksena” (1979 rok)
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.