“Wiary Duch” – Pieśń pełna przyszłości i nadziei

“Wiary Duch” – Pieśń pełna przyszłości i nadziei

PIEŚŃ: Posłuchaj i przeczytaj o pieśni, która z pewnością wzmocni twoją wiarę!

Pieśni powstają na wiele różnych sposobów, a pieśń „Wiary Duch” ma również swoją historię. Być może ta historia wyjaśni, dlaczego w dalszym ciągu ta pieśń jest tak żywa i podnosi nas na duchu?

Duch wiary sprawia, że walka dnia codziennego jest w centrum naszego zainteresowania

Jest rok 1975. Młody człowiek o imieniu Sverre Riksfjord podróżuje z małą grupą osób wraz z ewangelistą Akselem J. Smith dookoła Europy. Odwiedzają wiele kościołów, by wzmocnić ich członków Słowem Bożym. To, co sprawia, że ta podróż jest tak wyjątkowa, to fakt, że gdziekolwiek się udają, Smith mówi o tym samym.

Przemawia o duchu wiary, bazując na Psalmie 118,24-26:
„Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić, O Panie, racz poszczęścić! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.”

Aksel J. Smith raz za razem i z żarliwością podkreśla, że walka dnia codziennego powinna być w centrum naszego zainteresowania. Mówi o tym, by budzić się każdego dnia z takim nastawieniem: „Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim.” Wiara skupia się na dniu dzisiejszym a wszystko to, co było, zostawia za sobą. Duch wiary mówi jedynie o przyszłości i nadziei.

Sverre Riksfjord rozumie, że to Bóg pracuje w Akselu J. Smith, by o tym mówił i wszystko, co słyszy, bierze sobie do serca.

Pieśń wiary powstała w piwnicy

Pieśń „Wiary Duch” powstała tuż po tym, jak wrócili z podróży. Sverre Riksfjord zszedł do piwnicy i tam napisał tę pieśń. Tak właściwie było to spisanie na papier kilku zdań, które słyszał od Aksela J. Smith na wyjeździe.

„Nie pamiętam, bym musiał jakoś szczególnie pracować nad tą pieśnią” – wyjaśniał później Riksfjord. „Ta pieśń przyszła prosto z góry, z nieba i dlatego mogła stać się błogosławieństwem. Nie było to nic, co bym sam stworzył. Ta pieśń po prostu narodziła się sama.”

Żywa pieśń

Refren tej pieśni oparty jest na wersecie z I Listu Jana 5,4: „(…) A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.”

Śpiewamy w tej pieśni o Jozue i Kalebie, którzy postrzegali olbrzymów Kanaanu jako kromkę chleba i szli do boju w wierze, że Bóg im pomoże. To właśnie z taką samą wiarą lud izraelski ruszył w kierunku Morza Czerwonego, a morze musiało się cofnąć przed tym duchem wiary. Pomyśl, co żywa wiara może uczynić w naszym życiu!

Właśnie dlatego pieśń „Wiary Duch” jest aktualna w dzisiejszych czasach tak samo, jak była od początku. W dalszym ciągu wzmacnia uczniów Jezusa w wierze w zwycięskie życie – zupełnie wolne od grzechu i wszystkiego, co nas wiąże. Pieśń „Wiary Duch” była śpiewana niezliczoną ilość razy i jest taka, jak wiara – wzmacnia każdego i za każdym razem.

Pieśń „Wiary Duch” została przetłumaczona na wiele języków. Tutaj jest nagranie tej pieśni w wersji angielskiej – kliknij na link powyżej tego artykułu.

Tekst:

Kto w Jezusa wierzy, napełnia go Duch,
Z wnętrza jego woda życia płynie tu.
Łamie nasze myśli, atmosferę czyści,
Niszczy wszystko to, co chce przeszkodzić mu.

Ref:
Wiary Duch, wiary Duch, w strzępy rwie niewiarę tu,
Wiary Duch, wiary Duch, da odwagę nam.
Niszczy ducha świata, w drodze nas umacnia,
Przeprowadzi poprzez wszystkie próby nas.

Jozue i Kaleb – duch ich żyje wciąż.
Raz zobaczy wroga i już idzie w bój.
Trąby głośno grają, mury upadają,
Jordan wraca, morze schnie przed Duchem tym.

Wiara mówi tylko o dzisiejszym dniu.
Stare zapomina tak, jak chce sam Bóg.
Pełna jest nadziei, żyje dniem dzisiejszym.
Wolna jest od trosk o jutro – ufa Mu.

Wszędzie swą nadzieję Duch wyznaje ten.
Wierzę, przeto mówię – my wierzymy też.
Śmiało więc mówimy o tym, w co wierzymy.
Życiem chcemy wielbić Go na ziemi tej.”

Ze śpiewnika BCC Drogi Pańskie nr 412. Napisana przez Sverre L. Riksfjord

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.