Zwróć swój wzrok na to, co wieczne

Zwróć swój wzrok na to, co wieczne

Zwrócenie wzroku na to, co niewidzialne, wieczne – może sprawić, że nasze próby staną się krótkie i lekkie. (II List do Koryntian 4,16-18)

2 min ·

„Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.” (II List do Koryntian 4,16-18)

Czy mój wzrok jest rzeczywiście skierowany na to, co wieczne?

Kluczem do tego, by wytrwać w próbach, jakie pojawiają się na naszej drodze, jest zwrócenie swoich oczu na to, co wieczne. Wtedy, niezależnie od tego, jak długo trwa próba, możemy powiedzieć, że jest krótka i lekka, gdyż widzimy, że przynosi nam wieczną chwałę.

Dobrze jest doświadczać samego siebie, czy nasze próby wydają się być ciężkie i trudne? Czy mój wzrok jest rzeczywiście skierowany na to, co wieczne, czy też na to, co tymczasowe, przemijające? Czy moim jedynym pragnieniem jest być zbawiony z własnego grzechu i natury oraz stać się uczestnikiem cnót Jezusa?

Wszystko, co pojawia się na mojej drodze, zostało doskonale zaplanowane przez Boga –ku mojemu zbawieniu. Są to uczynki, jakie Bóg wcześniej przygotował dla mnie, by w nich chodzić. (List do Efezjan 2,10) Apostoł Paweł napomina Tymoteusza, by staczał dobry bój wiary i uchwycił się żywota wiecznego. (I List do Tymoteusza 6,12) Bóg się nie myli, przyzwalając na próby, które spotykamy; są one możliwością ku zbawieniu!

Jest napisane w Psalmie 84,7-8, że „Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają. [Idą od zwycięstwa do zwycięstwa – tłum. ang.]” To jest świadectwo uczniów Jezusa we wszystkim, co pojawia się na ich drodze! Próby stają się możliwością ku temu, by życie Chrystusowe mogło z nich promieniować – to właśnie oznacza zwrócenie wzroku na to, co wieczne, co niewidzialne! Uczniowie umacniają się w tym życiu i idą od zwycięstwa do zwycięstwa we wszystkim, co spotykają na swojej drodze.

Ten artykuł został opublikowany po raz pierwszy w czasopiśmie BCC Ukryte Skarby w listopadzie 2016 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.