Otwórz zawartość

Módl się o pokój dla Jeruzalemu!

Jeżeli chcemy zrozumieć, co dzieje się na Bliskim Wschodzie w naszym czasie, to powinniśmy poznać Biblię.

Jeżeli chcemy zrozumieć, co dzieje się na Bliskim Wschodzie w naszym czasie, to powinniśmy poznać Biblię; historię Izraela zapisaną w Starym Testamencie, w jaki sposób Bóg obchodził się z narodem żydowskim. Powinniśmy też zapoznać się z historycznymi faktami o tym, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie w ostatnich stu latach.

Będąc wierzącymi w Biblię chrześcijanami, widzimy, że państwo Izrael jest znakiem, co do którego proroctwa, wypowiadane przez proroków w Starym Testamencie, w naszych dniach się wypełniają. Sam Jezus mówi w Łuk. 21, 29-31: „I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; (gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.” Drzewo figowe jest symbolem narodu Izraelskiego.

Izrael: Boży lud

Bóg miał i ma nadal swoją własną drogę z narodem Izraelskim „Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, I odbuduję jego ruiny i podźwignę go, Aby pozostali ludzie szukali Pana, A także wszyscy poganie, Nad którymi wezwane zostało imię moje, Mówi Pan, który to czyni; Znane to jest od wieków.” Dz. Ap. 15, 14-18.

W ten sposób Bóg objawia swoją dobroć i wierność wobec swojego ludu, chcąc ich pociągnąć, by Go szukali.

Przez powstanie państwa Izrael możemy zobaczyć, że „upadły przybytek Dawida” jest odbudowany w naszym czasie. W ten sposób Bóg objawia swoją dobroć i wierność wobec swojego ludu, chcąc ich pociągnąć, by Go szukali. Bóg nie odrzucił swojego ludu, mimo że nie przyjęli Jezusa jako Mesjasza. Rzym. 11, 1. Jako „gałązka dzikiego drzewa”, my, poganie zostaliśmy wszczepieni w drzewo oliwne i staliśmy się „uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego”. W. 17. Cały Stary Testament wywodzi się od Żydów. Od tego korzenia i tłuszczu możemy, my, chrześcijańscy poganie odbierać pociechę, moc i pokarm dla naszego wierzącego życia. Nie mamy żadnych podstaw, by wynosić się nad Żydów. Przeciwnie! W.18-21.

Pod Bożą ochroną

Boże obietnice dla Abrahama trwały niewzruszenie. Otrzymał swojego Izaaka. Boże obietnice dla ludu Bożego również trwają niewzruszenie. Po dwóch tysiącach lat „chodzenia na pustyni”, otrzymali swój kraj. Kraj jest uprawiany i pustynia kwitnie. Państwo Izrael jest otoczone przez wiele wrogów, lecz jest pod Bożą ochroną. Iz. 41, 14 i Iz. 32, 17-18.

Państwo Izrael jest otoczone przez wiele wrogów, lecz jest pod Bożą ochroną.

„Objawię się wam – mówi Pan – odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem – mówi Pan – i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.” Jer. 29, 14. To jest jedno z wielu miejsc Pism, które mówią o tym samym i widzimy, że Słowa te się wypełniają. Tak jak niemożliwe jest zatrzymać słońce, które świeci w dzień, albo księżyc i gwiazdy, które wyznaczył, by świeciły w nocy, tak samo niemożliwe jest wyniszczyć Izrael; Boży lud. Czytaj Jer. 31, 35-37.

Najlepsze co możemy uczynić dla ludzi, którzy żyją na Bliskim Wschodzie, czy są to Żydzi, czy też inne narodowości, to wspierać państwo Izrael i prosić o pokój dla Jeruzalemu. Ps. 122, 6.

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas