Modlitwa: tak naturalna, jak oddychanie

Modlitwa: tak naturalna, jak oddychanie

Dlaczego modlitwa jest tak ważna dla wierzącego człowieka?

Dlaczego się modlimy?

Bez oddychania nie jesteśmy w stanie żyć dłużej, niż kilka minut. Jeśli pomyślimy o kimś, kto choruje na astmę i ma trudności z oddychaniem, to jego stan wpływa na całe ciało. Tacy ludzie, podczas ataku, mogą odczuwać ostre, kłujące bóle w klatce piersiowej i mieć trudności z mówieniem. W codziennym życiu oddychanie jest niemal niezauważalne przez nas, a mimo to ma kluczowe znaczenie dla naszego życia. Możliwość oddychania sprawia, że czujemy się dobrze i lekko, a to pozwala nam być aktywnymi.

Dla wierzącego modlitwa jest, albo powinna być tak naturalna, jak oddychanie. Można powiedzieć, że modlitwa jest płucami dla oddanego całym sercem, wierzącego chrześcijanina. Bez modlitwy nie możemy mieć w sobie żywej wiary. Modlitwa sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i aktywni. Jeśli trwamy w modlitwie, wtedy jesteśmy blisko Boga, żyjemy w Jego obecności, a to sprawia, że wszystko w codziennym życiu staje się dla nas lekkie i łatwe. Właściwie nie potrafimy żyć, jeśli każdego dnia nie jesteśmy w duchu modlitwy i nie mamy kontaktu z Bogiem. W ten sposób otrzymujemy pomoc, siłę i moc do życia i wytrwania w małych i wielkich próbach. (List do Hebrajczyków 4,16)

Przeczytaj również: W jaki sposób jest możliwe to, by bez ustanku się modlić?

Dlaczego się modlimy?

Nie wiemy, o co się powinniśmy modlić, ale odczuwamy, że Duch Święty wstawia się za nami, modli się o nas i sprawia, że wszystko staje się dla nas bardziej wyraźne i żywe. (List do Rzymian 8,26-27) To pomaga nam i zachęca, by jeszcze częściej zwracać się do Boga. Wtedy wchodzimy w dobrego ducha modlitwy, który dokonuje wszystkiego w naszym życiu.

Modlitwa jest bardzo ściśle powiązana ze służbą Słowa: „My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa.” (Dzieje Apostolskie 6,4). Najpierw modlitwa, a potem służba Słowa. Możemy to ująć w ten sposób: to modlitwa daje moc, by być w stanie wykonywać służbę Słowa. Jeśli nie praktykujemy wewnętrznej modlitwy do Boga, ani nie jesteśmy w duchu modlitwy, wtedy też nie mamy w sobie mocy, która pozwala nam przynosić innym pokarm i pomoc przez Słowo.

Modlitwa porusza Bożymi rękoma. Jeśli modlimy się o kogoś w Afryce, Boże ręce przenoszą się do Afryki i On działa w tych, o których się modlimy. Nasza modlitwa ma niezwykle szeroki zasięg; możemy więc działać na całym świecie z tego miejsca, w którym jesteśmy.

Przeczytaj również: Modlitwa: Potężna, ukryta broń

Paweł codziennie miał troskę o wszystkie Zbory i inne zewnętrzne sprawy, które zostały na niego nałożone. (II List do Koryntian 11,28). Były to modlitwy, jakie codziennie zanosił do Boga. Dużo czasu poświęcał na myślenie o innych i modlitwy za nimi. Modlił się o Zbory. Odczuwał i znał ich mocne strony oraz słabości, i modlił się za nimi, by Bóg mógł interweniować i pomóc. Tak dzieje się również w sytuacji, gdy ktoś zgrzeszy, lecz nie śmiertelnie, jak to jest napisane w I Liście Jana 5,16. Wtedy powinniśmy się modlić za taką osobą, by Bóg dał jej życie.

Modlitwa jest nieopisanie wspaniałą i ukrytą służbą. Bóg daje życie innym przez nasze modlitwy, a to z kolei przynosi nieopisaną wdzięczność względem Boga. Modlitwa sprawia, że cały czas jesteśmy w stanie dziękować Bogu. (List do Filipian 4,6-7; List do Kolosan 4,2)

„’Jednak doświadcz mnie’ – tak Bóg przemawia.
Szczęśliw, kto za słowo trzyma Go!
Choćby nawet matka zapomniała.
Ponad wszystkie matki czulszy On.
W sercu, które swą poznało nędzę,
Zabrzmi cudne Jego: „Wstań i żyj!”
Jeśli wszystko złożysz w Jego ręce,
Śluzy nieba Bóg otworzy ci.”

Fragment pieśni nr 295 ze śpiewnika Drogi Pańskie, którą napisał Laurentze Mørch

Ten artykuł został zainspirowany przemową Kårego J. Smitha  z dnia 25 września 2018 roku.

Jeśli chcesz, możesz przeczytać więcej o Modlitwie, na naszej stronie tematycznej, lub w poniższych artykułach:

Jak modlić się według woli Bożej?

How can I get my prayers answered?

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.