Modlitwa i wstawianie się za innymi – z dziękczynieniem

Modlitwa i wstawianie się za innymi – z dziękczynieniem

W jaki sposób możemy modlić się o innych i o samych siebie, by poruszyć Boże serce? Jaki będzie tego rezultat?

„W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem.” (List do Kolosan 4,2)

Modlitwa, która prowadzi do wiary

Błogosławioną rzeczą jest modlić się do Boga. Dobrze jest wdzierać się do Jego serca. Przebywanie z Bogiem poprzez modlitwy poszerza nasze horyzonty oraz zwiększa miłość i troskę. Można wtedy otrzymać dział w Bożych cnotach i myślach na temat ludzi. Im więcej ktoś się modli, tym więcej prosi, a im więcej prosi, tym więcej otrzymuje. Prawdziwi czciciele czczą Boga w duchu i prawdzie.

Jesteśmy napominani, by wytrwać w modlitwie z dziękczynieniem. Przez wiarę możemy uchwycić to, o co się modlimy, a wtedy przychodzi dziękczynienie, ponieważ wiemy, że już otrzymaliśmy to, o co prosiliśmy. Ćwiczenie się w modlitwach, połączone z czujnością i dziękczynieniem, przynosi owoce radości. Człowiek uczy się miłować inne dusze, ponieważ Ojciec również je miłuje i daje nam odpocznienie w modlitwach.

Jezus modlił się w ten sposób: „Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.” (Ewangelia Jana 17;24)

Bóg daje nam dusze, o które powinniśmy się zatroszczyć

Jeśli przez Bożą łaskę otrzymamy od Ojca dusze, o które się zatroszczymy, wtedy objawia się w nas ten sam zmysł, jaki jest w Bogu. Życzymy im i modlimy się, by mogły być z nami, by zostały zachowane w społeczności ducha. W czasie naszych modlitw niewypowiedziane westchnienia Ducha pociągają te dusze do Boga. Jesteśmy tego świadomi i modlimy się, by mogły otrzymać dział w tej samej chwale, jaką Ojciec objawił nam przez swego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa.

W przód, w przód i jeszcze raz w przód po drogach życia – to jest najgłębszym pragnieniem duszy w modlitwie. Naprzód razem z wszystkimi tymi duszami, które dał nam Bóg. Z dala od Egiptu i jego niewoli – aż do serca Ojca. Bóg wysłuchuje tych modlitw, a Duch od Ojca pociąga i przywiązuje niewidzialnymi więzami te dusze, o które się modlimy – najpierw do Syna, a potem przez Syna do Ojca.

Zwycięstwo w modlitwie

Jeśli więc modlimy się o coś według Bożej woli, to wiemy, że już to otrzymaliśmy. Wiemy również, że Boża wola jest naszym uświęceniem, dlatego wiemy, że otrzymaliśmy to, o co prosiliśmy.

Módlmy się zatem do Boga o każdą najmniejszą rzecz – w Duchu. On wysłucha naszych modlitw i zwiększy naszą wiarę – poprzez modlitwę z dziękczynieniem. Modlitwa będzie wysłuchana; zwycięstwo w modlitwie. Takie zwycięstwo zwiększa wartość życia. Zwiększa zainteresowanie pracą dla Bożego Królestwa. Zwiększa również owoce naszej pracy i naszego życia.

Artykuł ten opublikowano po raz pierwszy pod tytułem „Modlitwa z dziękczynieniem” w zborowym czasopiśmie BCC „Ukryte Skarby” w lipcu 1920 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.