Porzucić swoją drogę i swoje zamysły

Porzucić swoją drogę i swoje zamysły

Bóg powiedział: „myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje (…)” Ale czy tak musi pozostać?

„Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.” (Księga Izajasza 55,7-9)

Nie możemy wejść na nową drogę, dopóki nie porzucimy starej. Nasze myśli często mogą być uciążliwe, gdy wychodzą ze swoich kryjówek.

Szatan nie tak łatwo zrezygnuje z jakiegoś człowieka; dlatego przychodzi z licznymi oskarżeniami. Na drodze grzechu, którą wielu podąża, widnieją głębokie ślady niesprawiedliwości, kłamstwa, nieczystości, chciwości, wyniosłości, zniechęcenia i wszystkiego innego, co określa się słowem „grzech”.

Porzuć swoją drogę: Porzuć swoje myśli

Nie możesz porzucić swojej drogi, jeśli nie odrzucisz swoich złych myśli. Aby uwolnić się od tych grzesznych myśli i złych nawyków, musisz toczyć dobry bój wiary. Bóg chętnie Ci przebaczy, jeśli szczerze pragniesz porzucić tą złą drogę i złe myśli oraz prawdziwie się nawrócić.

Wtedy On poprowadzi cię nową drogą, z dobrymi i szlachetnymi myślami, które są czyste i dobre. Ciężar grzechu jest niezwykle ciężki do niesienia, lecz posłuszeństwo ewangelii prowadzi do uwolnienia z wszelkiego rodzaju grzechu. Wtedy wejdziemy na nową i żywą drogę w służbie sprawiedliwości i chwały. Owocem tej służby jest uświęcenie i dział we wszystkich cnotach Chrystusa, a końcem życie wieczne w wiecznej chwale. (List do Rzymian 6,22)

Apostoł Paweł napomina nas, byśmy zapomnieli o tym, co za nami, a zmierzali do tego, co przed nami, zdążając do celu, do nagrody w górze, do której zostaliśmy powołani przez Boga w Chrystusie Jezusie. (List do Filipian 3,14)

Jest więc nadzieja, że ta nagroda stanie się udziałem wielu osób.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy opublikowany pod tytułem: „Porzucić swoją drogę oraz swoje myśli” w czasopiśmie Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) w marcu 1992 roku.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.