Na czym właściwie polega zbawienie?

Na czym właściwie polega zbawienie?

Czy zbawienie zawiera w sobie coś więcej niż myślisz?

Czy zbawienie zawiera w sobie coś więcej niż myślisz?

Czy kiedykolwiek życzyłeś sobie, byś mógł cofnąć to, co powiedziałeś? A może żałowałeś tego, co zrobiłeś pod wpływem złości? Czy kiedykolwiek pragnąłeś zmienić swój sposób myślenia lub postępowania? Albo, być może, zaakceptowałeś to, że „takim się urodziłeś i musisz nauczyć się z tym żyć!”

Na czym właściwie polega zbawienie?

Co byś zrobił, gdybyś usłyszał, że jest droga wyjścia – sposób na to, by stać się rzeczywiście dobrym w swoich myślach, słowach i uczynkach? Albo, że jest możliwym dla ciebie być dobrym człowiekiem; nowym stworzeniem? „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (II List do Koryntian 5,17) Wszystko to jest możliwe i zawiera się tylko w jednym słowie – zbawienie!

Może pomyślisz teraz: zbawienie? Tego już spróbowałem – modliłem się o to, by zostać zbawiony; moje grzechy zostały mi przebaczone. Ale myślę i postępuję ciągle w taki sam sposób, jak przedtem! Na czym więc polega zbawienie?

Przebaczenie grzechów jest ogromnym darem, który dostajemy za darmo dzięki śmierci Jezusa. Jest to dar łaski, na który sobie nie zasłużyliśmy. Kiedy szczerze wybierzesz to, by żyć dla Boga, nawrócisz się, poprosisz, by przebaczył Ci twoje wcześniejsze grzechy i pojednasz się z Nim, wtedy od razu rozpoczynasz życie z „czystą kartą”. Ale w jaki sposób będziesz potrafił zachować ją czystą?

Ale w jaki sposób będziesz potrafił zachować ją czystą?

Jeżeli Kiedy nienawiść do grzechu wejdzie do twojego serca, zaczniesz się pilnować i będziesz czujny w każdej godzinie przez cały dzień. Musisz zacząć działać od razu, kiedy jesteś kuszony! O to właśnie chodzi, gdy czytamy napomnienie, by pracować nad swoim zbawieniem z bojaźnią i ze drżeniem. (List do Filipian 2,12) Zacznij myśleć o Słowie Bożym. Wołaj do Boga o pomoc, by do grzechu być w stanie powiedzieć „Nie!”. Wtedy możesz zatrzymać myśli, zanim wejdą do twojego serca lub powstrzymać słowa, zanim je wypowiesz. Musisz to czynić za każdym razem, gdy jesteś kuszony.

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (List do Hebrajczyków 4,16) Ta „stosowna pora” jest właśnie wtedy, zanim zgrzeszysz. Niech pokuszenie nie stanie się grzechem!

Kiedy zaczniesz tak czynić, zauważysz, że Boże obietnice, dotyczące nowego stworzenia, zaczną wypełniać się w tobie. „Stare” przeminęło, a oto wszystko staje się nowe. Coraz bardziej będziesz wolny od swoich ludzkich skłonności i reakcji – wolnym, by z całego serca służyć Bogu i wolnym, by swoim życiem błogosławić innych!

życia.

Musisz chętnie czynić to, czego Bóg żąda od ciebie, by cię zbawić

W Liście Jakuba 1,22 jest napisane „(…) A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami (…)” Jest wiele wersetów w Biblii, gdzie jest napisane: uciekaj, ścigaj, odłóż, walcz, itd. Wszystkie te słowa mówią o działaniu: wyraźnie wskazują, że muszę być „wykonawcą” – coś czynić, by móc się zmienić, wyjść z grzechu i stać się nowym stworzeniem w Bogu.

Gdy zaczniesz iść tą drogą, szybko się przekonasz, że nie potrafisz sam siebie zmienić. Nie jesteś w stanie wyrwać się z tego niekończącego się kręgu przebaczenia, grzeszenia, przebaczenia, grzeszenia … itd. Niech to prowadzi cię do pokory tak, byś zaczął szukać pomocy. Wtedy staniesz się zupełnie uzależnionym od Boga. Bóg cierpliwie czeka i chce pomóc tym, którzy doszli do punktu, gdzie przyznają, że nie są w stanie dalej wykonywać Bożej woli we własnej sile.

Kiedy staniesz oko w oko z grzechem i przyznasz, że teraz potrzebujesz pomocy, wtedy zaczniesz się zmieniać

Przyznaj szczerze sam przed sobą: „Tak, szybko wpadam w złość. Tak, zazdroszczę moim przyjaciołom, którzy mają lepszą pracę, lepsze oceny, więcej przyjaciół, lepszy wygląd. Tak, mam nieczyste myśli. Tak, wypowiedziałam te słowa, by zranić kogoś, kogo nie lubię.” Jeżeli nie potrafisz przezwyciężyć nawet takich, niewiele znaczących rzeczy, w jaki sposób będziesz w stanie kiedykolwiek wyjść zwycięsko z wielkich prób?

Kiedy staniesz oko w oko z grzechem i przyznasz, że teraz potrzebujesz pomocy, wtedy zaczniesz się zmieniać! Ten proces przemiany jest właśnie tym głębszym zbawieniem przez życie Jezusa – tym, co Biblia nazywa uświęceniem (bycie świętym). Jeżeli nienawidzisz wszystkich tych złych rzeczy, które znajdujesz w sobie, możesz przez Słowo Boże i modlitwę otrzymać moc, aby z tym zakończyć.

Wołaj do Boga o pomoc, byś mógł powiedzieć „Nie!”. Wtedy możesz powstrzymać myśli, zanim wejdą do twojego serca

Kiedy nienawiść do grzechu wejdzie do twojego serca, zaczniesz się pilnować i będziesz czujny w każdej godzinie przez cały dzień. Musisz zacząć działać od razu, kiedy jesteś kuszony! O to właśnie chodzi, gdy czytamy napomnienie, by pracować nad swoim zbawieniem z bojaźnią i ze drżeniem. (List do Filipian 2,12) Zacznij myśleć o Słowie Bożym. Wołaj do Boga o pomoc, by do grzechu być w stanie powiedzieć „Nie!”. Wtedy możesz zatrzymać myśli, zanim wejdą do twojego serca lub powstrzymać słowa, zanim je wypowiesz. Musisz to czynić za każdym razem, gdy jesteś kuszony.

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (List do Hebrajczyków 4,16) Ta „stosowna pora” jest właśnie wtedy, zanim zgrzeszysz. Niech pokuszenie nie stanie się grzechem!

Kiedy zaczniesz tak czynić, zauważysz, że Boże obietnice, dotyczące nowego stworzenia, zaczną wypełniać się w tobie. „Stare” przeminęło, a oto wszystko staje się nowe. Coraz bardziej będziesz wolny od swoich ludzkich skłonności i reakcji – wolnym, by z całego serca służyć Bogu i wolnym, by swoim życiem błogosławić innych!

Będziesz coraz bardziej wolny

W miarę czynienia postępów na tej drodze zbawienia, twoje życie będzie więcej niż niebem na ziemi i poczujesz smak wieczności! Doświadczysz, że to, co jest napisane w Liście do Hebrajczyków 7,25 stanie się rzeczywistością w twoim życiu: „Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga (…)” Otrzymasz dział w głębszym zbawieniu!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.