Nasz Zbawca, Jezus Chrystus

Nasz Zbawca, Jezus Chrystus

Mieć Jezusa jako osobistego Zbawiciela, to coś o wiele większego niż mieć tylko przebaczenie grzechów!

Jezus może się stać naszym Zbawicielem w o wiele większym stopniu i w czymś większym niż tylko w przebaczeniu grzechów.

Przebaczenie grzechów było możliwe również w Starym Testamencie. „W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić.” 3 Mojż. 16; 30. Lud izraelski potrzebował ciągłego przebłagania za grzechy, rok po roku. „Oto jak będzie Aaron wchodził do świątyni: z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną.” 3 Mojż. 16; 3. Chcąc otrzymać przebaczenie, dzieci Izraelskie musiały ofiarować krew wołów, kozłów i baranków jako ofiarę przebłagalną za grzechy.

Coś więcej niż przebaczenie grzechów

Jezus przyszedł z większą ofertą niż tylko z przebaczeniem grzechów; chce nam dać całkowite przekształcenie! Zrozumiał, że przynoszenie ofiary za grzech, nigdy nie doprowadzi ludzi do nowego i przekształconego życia. Przyszedł, by nas zbawić od naszych grzechów. Oznacza to, że nie musimy rok po roku grzeszyć. Krew wołów i kozłów nie mogła usunąć grzechu, lecz dokonać tego mógł Jezus. (Hebr. 10; 4).

Jezus jako Poprzednik

Jezus przyszedł do nas z takim samym ciałem, jakie mają dzieci. (Hebr. 2; 14-16). Doświadczył tych samych pokuszeń, co my i je przezwyciężył, będąc człowiekiem, który ani razu nie zgrzeszył! (Hebr. 2; 15). Jak to uczynił? Z powodu jego posłuszeństwa Bóg potępił grzech w jego ciele, jeszcze za jego życia, zanim umarł na krzyżu Golgoty. Umarł dla własnej woli, długo przed tym, nim założyli mu koronę ciernistą. (Rzym. 8; 3).

Jezus stał się doskonałym przez cierpienia. (Hebr. 2; 10). Uczynił tak, aby przywieść nas do tej samej chwały. On jest naszym przywódcą i stał się całkowicie wolny od grzechu w ciele, który został odziedziczony po upadku. Jeżeli wchodzimy w Jego ślady i pozwolimy, by Duch wykonywał w nas tę pracę, to grzech może być włożony w śmierć, a my możemy zaprzestać grzechu. (1 Piotra 4; 1).

Możemy całkowicie zaprzestać grzeszenia, jeżeli zaakceptujemy Jezusa jako Zbawiciela. Oznacza to, że możemy zakończyć z tym, by się złościć, obrażać i zazdrościć innym. Nie musimy już dłużej być niewolnikami naszych „pożądliwości oczu.” (1 Jana 2; 16). Możemy być przekształceni na Jego obraz (Rzym. 8; 29). On stał się pierwszym spośród wielu braci. O, co za Zbawca!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.