Nawrócenie

Nawrócenie

Czy czujesz się niespokojny i odczuwasz, że życie twoje jest puste? Czy masz niespokojne myśli i wiele pytań?

5 min ·

Czy czujesz się niespokojny i odczuwasz, że życie twoje jest puste? Czy masz niespokojne myśli i wiele pytań?

W Biblii jest napisane, że ludzie są jak para, która się ulatnia; jest widoczna przez chwilkę, po czym znika. Świadomość tego, że życie na ziemi jest tak krótkie stwarza być może w tobie tęsknotę za tym, by poznać jaki jest sens życia. Doświadczysz wtedy, że Bóg jest Bogiem żywym i zechcesz w Niego wierzyć. Ta chęć, którą trudno wyrazić słowami, jest z pewnością tym pierwszym krokiem na drodze do nawrócenia się..

Nowy kierunek

Następny krok wymaga działania! Ten, kto się nawraca, odwraca się od czegoś, do czegoś.
Dotychczas szedłeś w jednym kierunku. Być może odczuwasz, że twój stosunek do innych ludzi nie jest w porządku. Powiedziałeś słowa albo uczyniłeś coś, co zniszczyło ich zaufanie do ciebie. Być może byłeś niesprawiedliwy albo nieszczery. Kiedy się nawracasz, to musisz iść w zupełnie przeciwnym kierunku do tego, co czyniłeś wcześniej. Musisz odbudować zaufanie i uporządkować swoje sprawy. Czy zawrócenie o 180 stopni wydaje ci się bardzo trudne? Nie jest zamiarem, byś zrobił to sam. Jest ktoś, kto ci chce pomóc! Jezus dał nam obietnicę: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” Można zamienić te słowa i wyobrazić sobie, że Jezus mówi: Zawróć do mnie, ty który tęsknisz za tym, by stać się na wskroś szczęśliwym!!

Ten, kto się nawraca, odwraca się od czegoś do czegoś.

Bóg stwarza pragnienie za nawróceniem

Tęsknota jaką posiadasz za tym, by zmienić kierunek swego życia, jest zrodzona w tobie przez Boga. W Biblii to pytanie jest zadane w ten sposób: Czy nie rozumiesz, że dobroć Boża prowadzi cię do upamiętania? Apostoł Paweł przemawiał niegdyś do Żydów. Powiedział im jasno, że krzyżując Jezusa, zgrzeszyli. Wiadomość ta ukłuła ich serca. Tak też to możesz odczuwać, kiedy wiesz, że uczyniłeś coś złego i sumienie ci o tym przypomina. Jest ci przykro i być może odczuwasz smutek. To, że jesteś zasmucony jest Bożą dobrocią! Bo jeżeli doświadczasz takiego smutku, to możesz się właściwie cieszyć, gdyż ono daje ci pragnienie za nawróceniem, a to z kolei jest dowodem na to, że Bóg zaczął w tobie pracować!

Radykalne postanowienie

Warunkiem tego, by pozbyć się ciężkich brzemion i by otrzymać odpocznienie jest to, że czujesz swój grzech. „Lecz, co to jest grzech?”, możesz zapytać. Grzeszyć to czynić coś wbrew swojemu sumieniu oraz wbrew dobrym prawom, które Bóg nam dał i które znajdujemy w Biblii. Jezus podkreśla, że przykazania, które Bóg dał Mojżeszowi są nadal aktualne i do tego mówi: "Nowe przykazanie daję wam, abyście się nawzajem miłowali." Takie przykazanie dotknie cię w życiu, czytając słowa, które Jezus dalej powiedział: „Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.” Jezus jasno postawia świecę na świeczniku w sercach ludzi i w ich zmyśle.

Kiedy się nawracasz, oznacza to, że jesteś chętny, by przyjąć światło, które płynie ze słów Jezusa i Jego życia. Musisz odrzucić tok myśli, jaki miałeś dotychczas. To, co mówisz i czynisz musi mieć nowe podłoże. Nawrócenie jest bez wątpliwości radykalnym postanowieniem, a według słów Biblii oznacza ono przyobleczenie się w nowego człowieka, który jest stworzony na obraz Boga, w życie w prawdziwej sprawiedliwości i świętości. Miara nowego człowieka nie jest taka, że wszystko krąży się wokół tego, co dla mnie jest najlepsze, lecz co służy jak najlepiej mojemu bliźniemu.

Jaki masz cel w życiu?

W Biblii Jezus ma wiele różnych imion. Jednym z nich jest ”Dobry Pasterz”. Pasterz troszczy się o dobre pastwiska, strzeże trzody i chroni przed niebezpieczeństwami. Kiedy się nawracasz i wybierasz, by Jezus stał się twoim pasterzem, to doświadczysz, że On ma o ciebie prawdziwą troskę. On wie, jaki pokarm potrzebujesz, jakie wskazówki, aby dojść tam, gdzie On chce cię zaprowadzić.

Aby móc rozpocząć to nowe życie, to nie pomoże tylko się odwrócić od starego życia, lecz musisz posprzątać. Jak to zrobić i do czego to prowadzi możesz przeczytać w artykule „Odpuszczenie grzechów”

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.