Zamień swoje obawy i zmartwienia na coś nieporównywalnie lepszego!

Zamień swoje obawy i zmartwienia na coś nieporównywalnie lepszego!

Jeśli chcesz otrzymać pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, by strzegł twojego serca i zmysłu, musisz podjąć bój o niego!

5 min ·

Nie troszczcie się o nic

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 4,6-7)

Jeśli naprawdę wierzysz, że Bóg trzyma cię w swojej dłoni, że doskonale zaplanował wszystkie twoje dni, że myśli o pokoju, a nie o utrapieniu względem ciebie, że zna twoją drogę i jest zaznajomiony ze wszystkimi twoimi ścieżkami, że słyszy i odpowiada na twoje modlitwy, wtedy powyższe wersety mogą stać się rzeczywistością w twoim życiu.

Jednak to nie oznacza, że wszystko przychodzi tak naturalnie. Ludzie w przeważającej większości są dosłownie „pożerani” przez różne troski. Troszczą się o pieniądze, szkołę, ekonomię, zatrudnienie, przyszłość, o tych, na których im zależy, o samą ziemię, o to, co inni myślą o nich, czy też jak się ułożą ich sprawy, i tak dalej. W rzeczywistości są to całkiem naturalne myśli dla człowieka. Więc jeśli chcemy otrzymać pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, by strzegł naszego serca i zmysłu, musimy o niego walczyć!

Walcz o to, co widzisz przez wiarę!

Kiedy już podejmiesz tę decyzję w wierze – że chcesz zamienić myśli pełne trosk, zmartwień, stresu i obaw na pokój, odpocznienie, nadzieję i radość, które możesz otrzymać od Boga – wtedy jest praca do wykonania. Podjęcie tej decyzji nie oznacza, że już dłużej nie będziesz kuszony do niepokoju i obaw, ale oznacza, że teraz jest czas, byś zaczął walczyć o to, co widzisz w wierze!

Myśli pełne niepokoju, obaw i lęku mogą przychodzić ci do głowy odnośnie różnych spraw. Szatan niczego bardziej nie pragnie, jak tego, by „troski tego świata” przejęły władzę nad tobą i zdusiły twoją wiarę. O to właśnie walczy i doskonale wie, jak użyć twoich własnych obaw i trosk przeciwko tobie. Robi wszystko, co w jego mocy, aby przytłoczyć cię tymi rzeczami.

Jednak te wersety z listu do Filipian, to nie tylko przykazanie:  „Nie troszczcie się o nic” - ale również rozwiązanie! Możesz przyjść do swojego wiernego Ojca w niebie, który czeka na ciebie, byś w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzył Jemu wszystkie swoje prośby. Podziękuj Bogu za to, że On kieruje wszystkim i sprawi, że wszelkie „zło” obróci się w dobro względem ciebie oraz za to, że wie o wiele lepiej niż ty, czego potrzebujesz. Jeśli poprosisz z wiarą, wtedy On da ci moc nad tymi duchami niepokoju i będziesz mógł złożyć całe swoje zaufanie w Nim. A kiedy sprawy nie idą tak, jak uważasz w twoim ograniczonym, ludzkim pojmowaniu, że powinny iść, możesz mieć odpocznienie, wiedząc, że Bóg, w swojej doskonałej mądrości i miłości do ciebie zaplanował coś innego. Coś, co będzie działać na rzecz twojego uświęcenia; że zostaniesz przekształcony na obraz Jego Syna. (List do Rzymian 8,29). Walcz o to, pozostań na kolanach – nawet jeśli dzieje się to w twoim sercu w ciągu dnia – aż przebijesz się do wiary i pokoju. Wtedy zły nie może cię tknąć! (I List Jana 5,18)

Przeczytaj więcej tutaj: 26 wersetów Biblijnych, które pomogą ci pokonać niepokój, lęk, zmartwienia i stres

Proste rozwiązanie od Jezusa

Musisz szukać Królestwa Bożego z całego twojego serca. Jezus dał proste rozwiązanie na wszelkie twoje obawy, troski i niepokój. (Ew. Mateusza 6,31-34). Musisz oddać się całym sercem Jemu, aby Mu służyć, szukać Jego woli względem twojego życia i być posłuszny Jego przykazaniom. Wtedy wszystko, czego potrzebujesz, będzie ci dane – to jest obietnica. Bądź całkowicie uchwycony Królestwem Niebios, a wtedy zgodzisz się z Dawidem, że: „Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, na niczym się nie potkną.” (Psalm 119,165)

Możesz więc przystąpić do działania przeciwko duchowi niepokoju. Poddając się temu, niczego nie osiągniesz ani nie zmienisz żadnej sytuacji. Jeśli twoja wiara jest ukryta w Bogu, wtedy On wskaże ci sposób, jak przez to przejść, by zachować odpocznienie w Nim. „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” (I List Piotra 5,7). Dana sytuacja nie zniknie i być może nie wszystko pójdzie tak, jakbyś tego chciał, ale On da ci wszystko, co jest potrzebne, by to doświadczenie znieść oraz zmierzyć się z nim w Boży sposób i zostać przez nie przekształconym. Bóg pozwala nam przechodzić przez różne sytuacje, których nie zawsze rozumiemy, byśmy przez nie zostali zbawieni. Jeśli przejdziesz przez nie, staniesz się o wiele bogatszy.

Wynikiem tego jest odpocznienie, pokój i radość, których doświadczasz, ale nie jest to odzwierciedlenie samej sytuacji, lecz nagroda za twoją wiarę. Tam, gdzie serca innych zawodzą i bezradnie dryfują, twoje serce będzie bezpieczne w Bogu. To, że uwalniasz się od ciężkich więzów oraz pełnych niepokoju i obaw myśli, a w zamian otrzymujesz odpocznienie, pokój i radość w Panu, jest nie do porównania.

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.” (II List do Tymoteusza 1,7)

Przeczytaj więcej tutaj: 19 wersetów z Biblii, które pokazują, jakie myśli ma Bóg względem nas

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.