Nie troszczyć się o nic – czy to naprawdę jest możliwe?

Nie troszczyć się o nic – czy to naprawdę jest możliwe?

Jak można nie troszczyć się o nic w tym niepewnym świecie?

Czy rzeczywiście jest możliwe nie troszczyć się o nic? Biblia została napisana dawno temu; czy zatem te Słowa są wciąż aktualne w dzisiejszych czasach i w środowisku, w którym żyjemy, wśród wszystkich wymagań i stresu?

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.” (List do Filipian 4,6)

Biblia mówi, że mamy się nie troszczyć o nic, ale czy to rozsądne wymaganie w dzisiejszych czasach? Jak można być zupełnie wolnym od zatroskania i stresu, gdy ma się do czynienia z tak wieloma rzeczami i różnymi sytuacjami? Co się stanie, jeżeli nagle stracisz pracę i nie będziesz mógł zapłacić za wynajem mieszkania? Co, jeżeli życie potoczy się w kierunku, którego byś nie chciał? A jeżeli nie zdasz egzaminu? A co, gdy do końca życia będziesz musiał pracować w restauracji fast-food i nigdy nie będziesz miał możliwości, by gdzieś wyjechać? W jaki sposób możesz być pewny, że ci się w życiu powiedzie? Co wtedy? W jaki sposób możesz to wiedzieć? Co się stanie, jeżeli …?

Biblia nie mówi, że mamy się troszczyć tylko o te ważne, wielkie rzeczy w naszym życiu. Ona mówi, że mamy się nie troszczyć o NIC!

Zawsze znajdziesz podstawę ku temu, by troszczyć się o wszystko. Myślisz, że nie da się żyć bez stresu i zamartwiania się o różne rzeczy. Czy to nie jest logiczne, by troszczyć się o przyszłość? Biblia nie mówi w ten sposób, że mamy się troszczyć tylko o te ważne, wielkie rzeczy w naszym życiu. Ona mówi, że mamy się nie troszczyć o NIC!

Pozostaje więc tyko jedno pytanie: czy wierzysz w to, co mówi Biblia?

Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Ewangelia Mateusza 6,32-33)

Bóg jest wierny. To oznacza, że otrzymasz nie to, co chcesz, ale to, co On obiecał! A co Bóg nam obiecał? On obiecał, że „wszystko inne będzie wam dodane!” Czy to oznacza, że wszystko zostanie nam położone na tacy? Wręcz przeciwnie! Musimy spełnić pewien warunek, a mianowicie: szukać najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości!

Bóg jest wierny. To oznacza, że otrzymasz nie to, co chcesz, ale to, co On obiecał!

Co oznacza szukać najpierw Królestwa Bożego? Właśnie to, że czynimy Bożą wolę! Bóg pragnie, byśmy byli posłuszni temu, co jest napisane w Biblii. On pragnie, byśmy we wszystkich okolicznościach znaleźli grzech w naszej własnej naturze i otrzymali nad nim zwycięstwo! On pragnie, byśmy zostali uwolnieni od lęku i obaw. On pragnie, byśmy byli wierni!

Przeciwieństwem zatroskania jest wiara. W wierze możesz chodzić tutaj na ziemi i bezpiecznie podejmować wszystkie decyzje, ponieważ Bóg cię będzie prowadził w każdej, najdrobniejszej sytuacji. Wiara jest całkowitym, ślepym posłuszeństwem. Wiarą jest to, że czynisz coś, co Bóg mówi, nie wiedząc, jaki będzie tego rezultat. Wiara nie oznacza, że rozumiesz wszystko – wiara oznacza, że czynisz to, ponieważ polegasz na doskonałym Bożym prowadzeniu i Jego trosce!

Czytaj Słowo Boże, módl się do Boga, czyń Jego wolę, chociaż nie rozumiesz każdego drobnego szczegółu. W ten sposób szukasz najpierw Królestwa Bożego! Czyń tak, a Bóg będzie się o ciebie troszczył.

Jednak to nie oznacza, że otrzymasz wszystko w magiczny sposób zesłane z nieba. Bóg nigdy nie obiecał, że będziesz miał wielki dom i dobrą pracę, że będziesz miał świetne dochody i doskonałe zdrowie. Oczywiście przychodzą okoliczności, by nas wypróbować!

Bóg dokładnie wie, czego potrzebujemy, by uczynić nas szczęśliwymi zarówno w tym życiu, jak i w życiu, które nadejdzie w wieczności.

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” (List do Rzymian 8,28)

Nie jest napisane, że wszystkie rzeczy służą ku najłatwiejszemu i najwygodniejszemu życiu! Tutaj jest napisane, że wszystkie rzeczy służą ku dobremu. Bóg dokładnie wie, czego potrzebujemy, by uczynić nas szczęśliwymi zarówno w tym życiu, jak i w życiu, które nadejdzie w wieczności. Nawet, jeśli nie od razu rozumiemy, dlaczego Bóg pracuje w ten sposób, możemy iść w wierze i być Mu posłuszni!

Musimy zostawić wszelkie nasze troski i iść naprzód w wierze. Szukajmy najpierw Jego Królestwa! Dopóki jesteśmy wierni i wykonujemy wszystko, co Bóg włożył do naszych serc, to On ze swojej strony będzie wierny w tym, by nas strzec zarówno teraz, jak i w wieczności. Wtedy tak właściwie nie mamy już nic, o co moglibyśmy się troszczyć!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.