Nikt nie może służyć dwom panom

Nikt nie może służyć dwom panom

Jaka jest twoja odpowiedź na kluczowe pytania, dotyczące twojej wieczności?

Możesz żyć według ciała, albo według Ducha. „Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój.” (List do Rzymian 8;5-6). Możesz być w ciele (List do Rzymian 7;5) lub w Duchu (List do Rzymian 8;9). Wybór należy do ciebie. Jesteś w Duchu, czy w ciele? Żyjesz według swoich pożądliwości cielesnych, czy też żyjesz w Duchu Świętym?

„Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała.” (List do Rzymian 8;12). Jeśli żyjesz w Duchu i postępujesz według Ducha, ciało z jego chęciami jest bezsilne; jest ukrzyżowane. Jeśli jednak żyjesz według ciała i jego pożądliwości, to depczesz nogami swoje sumienie i nie jesteś w stanie słyszeć głosu, który mówi z nieba. Czego więc słuchasz? Czy słuchasz żądań pochodzących z chęci w twoim ciele, czy też swojego sumienia i Tego, który mówi z nieba?

Tutaj jest albo, albo. Nikt nie może służyć dwom panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo też trzyma się jednego, a drugim będzie pogardzał. Kto jest twoim Panem? Chrystus, czy szatan? Kogo bardziej miłujesz? Kogo naśladujesz? Twoje odpowiedzi na te kluczowe pytania zadecydują o twojej wieczności. Bądź szczery sam ze sobą.

Jeśli dotychczas żyłeś według swojego ciała i postępowałeś według woli i myśli pochodzących z ciała, nawróć się; zakończ z wszelkimi żądaniami ciała. Otwórz swoje serce i swoje ucho na wołanie Boże oraz Jego głos. Wszyscy służą jakiemuś panu – albo grzechowi i niesprawiedliwości, które prowadzą do śmierci, albo też sprawiedliwości, prowadzącej do życia i pokoju. Nie ma nic pomiędzy tym. Albo rządzi śmierć, albo sprawiedliwość i łaska (List do Rzymian 5;17). Albo przez upadek jednego człowieka przyjdzie na ciebie potępienie, albo też przez dzieło usprawiedliwienia jednego człowieka przyjdzie usprawiedliwienie ku żywotowi (List do Rzymian 5;18). Albo otwierasz się na wiarę, albo niewiarę.

„Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.” (List do Rzymian 6;22).

Każdy z nas musi osobiście zdecydować, komu będzie służył. Jest to zależne od tego, czego tak naprawdę pragniemy. Każdy z nas ma prawo wyboru. Nikt nie może powiedzieć, że nie jest w stanie służyć Panu, jeśli naprawdę tego chce. Bóg od razu odpowiada, gdy ktoś wybiera to, by służyć Jemu. Pomoże takiej osobie uporządkować całe jej życie. Gdyby tak nie było, nikt nie byłby w stanie służyć Bogu. Jest jednak napisane: „(…)A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.” Objawienie Jana 22;17.

Ten artykuł po raz pierwszy został opublikowany w czasopiśmie BCC „Ukryte Skarby” („Skjulte Skatter”) w lipcu 1929 roku. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.