Nowy Rok = Nowe możliwości!

Nowy Rok = Nowe możliwości!

Pozytywne i pełne nadziei napomnienie na rok, który jest przed nami.

Przez Bożą łaskę rozpoczęliśmy właśnie nowy rok i już zapisaliśmy pierwsze strony naszej księgi życia na nadchodzący rok.

Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego dotychczasowego życia, leżą przed tobą nowe możliwości. To rzeczywiście może być nowy rok z nowym życiem na chwałę Chrystusa. Wszelkie więzy życia mogą zostać rozerwane. Właśnie po to Jezus przyszedł na ziemię, by pomóc ludziom wyjść z wszelkiej nędzy i grzechu. Przyszedł rozwiązać związanych i uwolnić uciskanych – przyszedł, by wszystko uporządkować i niech za to będzie chwała Jego świętemu imieniu! Przyszedł, by dać szczęście tobie, który masz się źle. Rok, który nadchodzi, może być dla ciebie niezwykle bogatym i błogosławionym rokiem, niezależnie od tego, jakie życie prowadziłeś dotychczas.

Idź naprzód ku świetlanej przyszłości

Pośpiesz się i uporządkuj swoje sprawy z Bogiem i ludźmi, bo czas, jaki pozostał, jest krótki. Jeśli to zrobiłeś, nie pozwól swoim myślom tkwić w nędznej przeszłości, by również twoja przyszłość nie została zniszczona. Szatan zabrał już zbyt wiele twojego drogocennego czasu życia. Podnieś w wierze swoją głowę, zaufaj Bogu i idź na spotkanie świetlanej przyszłości. „Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” (Księga Izajasza 40;31) Alleluja! Oni biegną naprzód i nie męczą się, wykonując uczynki, jakie zostały dla nich przygotowane – aż do osiągnięcia wspaniałego celu.

„Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.” (Księga Izajasza 43;19). Chwała niech będzie Bogu! Potoki wody żywej mogą wpłynąć na twoje pustynne życie i uczynić je urodzajnym ogrodem. To może stać się bardzo szybko.

Jednak tego życia nie osiągniemy bez walki i trudności – nie, jesteśmy zaproszeni, by biec w boju wiary. „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami.” (List do Hebrajczyków 12;1). Jezus zagwarantował nam, że nasz bieg będzie biegiem zwycięstwa, jeśli tylko w każdej chwili będziemy przyjmować moc, jaką On chce nam dać.

Bóg uczyni cię bohaterem

To właśnie w wielkich próbach życia ujawniają się bohaterzy. Dotyczy to bohaterów tego świata, lecz także bohaterów w Bożym Królestwie. Gdyby mężowie tacy, jak Noe, Abraham, Józef, Mojżesz, Gedeon, Barak, Samuel, Jefte, Dawid i inni nie mieli tak wielkich prób, ich imię nigdy nie stałoby się znane.

Jednak Bóg przygotował dla nas coś jeszcze lepszego – staniemy w szeregu razem z bohaterami wiary nowego przymierza. Teraz nasza kolej, by okazać wierność w małych i wielkich sprawach. Ten, kto przezwycięża samego siebie, jest większy niż zdobywca miasta. Tylko bohaterzy nowego przymierza mają moc przezwyciężyć samego siebie, ponieważ dzieło się dokonało, a Duch Chrystusowy został rozlany w ich sercach. Jezus stał się pierwszym i największym bohaterem, ale Bóg jest gotowy uczynić bohaterem każdego, kto tego pragnie – nie na tym świecie, lecz na tym, który nadejdzie.

Niech Pan obficie błogosławi ten nowy rok dla nas wszystkich tak, by stał się najbardziej błogosławionym i obfitującym w owoce rokiem, jaki kiedykolwiek mieliśmy w życiu; żyjmy w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa.

 

Jest to skrócona wersja artykułu, który po raz pierwszy został opublikowany w zborowym czasopiśmie BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte Skarby”) w styczniu 1947 roku. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.