Nowy Rok pełen nadziei

Nowy Rok pełen nadziei

Czego my, jako chrześcijanie, możemy się spodziewać po roku, który nadchodzi?

2 min ·

Kolejny rok się skończył, zostawiając w naszym życiu ślad, którego nie da się zatrzeć.

Kiedy – jako wierzący ludzie – pomyślimy o roku, który już przeminął, możemy zobaczyć ogrom spraw, za które powinniśmy podziękować Bogu, chociaż w wielu dziedzinach musimy powiedzieć tak, jak Apostoł Paweł: „Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego …” (List do Filipian 3,12)

Jeżeli wierzymy w ewangelię, to możemy wejść w Nowy Rok jako zupełnie nowe osoby, które doświadczają Bożych obietnic o przekształceniu – przez odnowienie swojego umysłu. (List do Rzymian 12,1-2)  Chociaż nasz zewnętrzny człowiek jest unicestwiany, jednak nasz wewnętrzny odnawia się każdego dnia. Nie mamy zatem żadnej podstawy ku temu, by tracić odwagę, lecz możemy odważnie iść naprzód po drodze życia, pełni zaufania do Boga, który sprawia w nas chęć i wykonanie ku swojemu upodobaniu.

Jeżeli wierzymy w ewangelię, to możemy wejść w ten Nowy Rok jako zupełnie nowe osoby

Apostoł Paweł pisze także, że Ten, który rozpoczął w nas to dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. (Filipian 1,6) Oznacza to, że wszystko, co pozostało ze starego życia, z naszych cielesnych pożądliwości, starych, zakorzenionych przyzwyczajeń, ludzkich mniemań, zrozumień i osądów oraz wszelkich resztek zła, musi zostać wyczyszczone przez Bożą miłość i ogień prawdy. Aby to osiągnąć, Bóg sprawia, że wszystko działa ku naszemu najlepszemu tak, byśmy mogli zostać przekształceni na obraz Jego Syna. (List do Rzymian 8,28-29)

Naszym zadaniem jest pozostać w zmyśle Chrystusa, który uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. „Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania.” (List do Rzymian 6,5)

I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.” (Objawienie Jana 21,5) Co za wspaniała nadzieja, jaką możemy mieć w sercu na ten Nowy Rok! 6,5)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.