O prawach Twych Jezu śpiewać chcę!

Ta pieśń przyrównuje Boże prawa do naszyjnika z drogocennych pereł i mówi, że wszystkie Jego przykazania są cenne, jak diamenty.

„Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.”  (Ew. Jana 14,21)

Ta pieśń przyrównuje Boże prawa do naszyjnika z drogocennych pereł i mówi, że wszystkie Jego przykazania są cenne, jak diamenty. Czy postrzegasz je tak samo, kiedy rozchodzi się o przestrzeganie Jego przykazań? Czy dostrzegasz to, że prawa Jezusa są po to, by dać ci życie, mądrość, pokój i radość? Nie są ciężkie, ani uciążliwe – są kluczem do Królestwa Niebios. Nic więc dziwnego, że możemy z radością o nich śpiewać!

O prawach Twych Jezu śpiewać chcę!
Bogate dary nasz Bóg daje swe.
Tak mądrość, pokój do serca śle
I moc, Bożą chwałę na wieki też.

Radosnym sercem dziękuję za
Kazanie, któreś na Górze nam dał!
Na tej to skale buduję dom
– Tak przetrwa on burzę i każdy sztorm.

Do Bożych praw wznoszę ręce swe
– Diamenty cenne – Bóg zsyła mi je,
Jak perły cenne na sznurze są,
Sam Bóg posłał nam je na ziemię tą.
(Psalm 119, 48)

Do nieba Jakub drabinę miał,
Bóg prawa swe jako szczeble w niej dał.
Więc chciejmy po niej wzwyż chętnie biec!
Gdyż Jezus sam stoi przy szczycie jej.
(1 Tymoteusza 6, 11-14)

Niewola! – krzyczeć na prawa te
– To drwieniem z Boga, szaleństwem też jest.
Gdyż w prawach tych Pan nam życie dał!
I kłótni, podziałów jest koniec tam.
(I List do Tymoteusza 1,3-6; Ew. Mateusza 28,20; List do Hebrajczyków 5,9)

Pieśń nr 321 ze śpiewnika BCC Drogi Pańskie
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norwegia

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.