Obarczony poczuciem winy mimo przebaczenia?

Czy masz nadal wyrzuty sumienia, mimo otrzymania przebaczenia grzechów?

Napisane przez G. Gangsø
Obarczony poczuciem winy mimo przebaczenia?

Czy masz nadal wyrzuty sumienia, mimo otrzymania przebaczenia grzechów?

Przebaczenie grzechów jest darem dla nas ludzi, gdyż Jezus odkupił nas swoją drogocenną krwią, i ten dar mamy przyjąć przez wiarę.

„I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca.”  (Dz.Ap. 15; 9). Kiedy zostaną oczyszczone serca, wtedy oczyszczone jest również sumienie.

Na to nie mamy sobie jakoś zasłużyć, lecz dzieje się to przez wiarę. Kiedy o to prosimy, to to otrzymamy. W przypadkach, kiedy wyrządziliśmy szkodę innym ludziom, to musimy być na tyle pokorni, że na tyle na ile to jest możliwe, poprosimy ich o przebaczenie za wyrządzoną szkodę. Złoczyńca na krzyżu nie miał tej możliwości, lecz miał ku temu usposobienie, dlatego też Jezus otworzył mu bramę do raju. Jezus przyjął jego wolę w zamian czynu.

Jednak po otrzymaniu przebaczenia grzechów, możemy nadal być dręczeni w naszym sumieniu. Dlaczego tak się dzieje?

Diabeł daje nam poczucie winy

Mamy przeciwnika diabła, który chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. (1 Piotra 5; 8). On sieje wątpliwości wobec wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z Bożym Królestwem. Jest starym wężem i oskarżycielem naszych braci. Jest duchem dręczycielskim, i chociaż uporządkowałeś swoje sprawy, to według niego nigdy nie będzie to wystarczająco dobre. Ludzie, mający słabe sumienie, szczególnie mają z tym trudności. Lecz wtedy brzmi napomnienie Piotra: „Przeciwstawcie mu się mocni w wierze!” (1 Piotr 5; 9). Nie pomoże żadne argumentowanie; trzeba mu się brutalnie przeciwstawić. Obietnica jest wtedy taka, że on ucieknie od nas. Kiedy znowu powraca, to trzeba się z nim ponownie rozprawić i odrzucić wszystkie jego oskarżenia, skierowując go do Tego, który wymazał obciążający nas list dłużny. (Kol.2; 14).

Słowo Boże naszym największym autorytetem

„(…)że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.” (1 Jana 3; 20). Nie możemy pozwolić, by nasze myśli serca i uczucia były naszym największym autorytetem w życiu, gdyż one zwodzą. Bóg jest większy i to co powiedział, ma być naszym autorytetem, który osądza nasze zamiary i myśli serca. Wobec tego miecza Ducha, którym jest Słowo Boże, musi przegrać sam diabeł, a wtedy objawi się pokój Boży i brzemię stanie się lekkie. W człowieku jest wiele własnej sprawiedliwości, która sprzeciwia się wierze. Lecz Boża sprawiedliwość jest większa i pod nią mamy się ugiąć.

Mocne postanowienie

Jeżeli jesteś chwiejny, to nigdy nie pozbędziesz się oskarżeń diabła. Musisz stać mocno i być zdecydowanym, by służyć Bogu. Trzeba wyznać swoje występki przed Bogiem (jeżeli zachodzi taka konieczność, to również wobec ludzi), i od nich się odwrócić. (Przyp. Sal. 28; 13). Smutek nad grzechem, stwarza nienawiść do grzechu, a to daje nam tarczę wiary, którą potrzebujemy, aby zgasić wszelkie pociski złego. (Ef. 6; 16). Wtedy otrzymamy pokój w walce, a Zły nie może nas tknąć. (1 Jana 5; 18).

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.