Osobiste relacje z Jezusem

WIDEO: Oglądnij świadectwo Sary o jej relacjach ze Zbawicielem i bądź zainspirowany do poszukiwania głębszej społeczności z Jezusem, naszym bratem i przyjacielem.

Sara doświadczyła, że Jezus jest bardzo prawdziwy i jest blisko niej w różnych sytuacjach życia. Zrozumiała, że Jezus nie chce, by ludzie oddawali Mu cześć jedynie po to, aby Go wielbić, ale On pragnie, by podążali za nim i mogli stać się Jego braćmi i siostrami. Z własnego doświadczenia Sara wie, że dzięki Bożemu Słowu, Jezus prowadzi nas i pokazuje, co powinniśmy robić. Posłuszeństwo natomiast prowadzi do duchowego wzrostu: możemy otrzymać więcej cnót i więcej owoców Ducha.

Jeśli naśladujemy Jezusa, idziemy za Nim i staramy się być podobni do Niego, to On również pozna nas w dniu, kiedy powróci. Możemy, jak Sara mówi tutaj, odczuwać, że znamy Go tak dobrze, iż nie możemy się doczekać dnia, kiedy w końcu spotkamy Go twarzą w twarz.

 

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.