Oto dzień, który Pan uczynił!

Każdy dzień jest bogatym i wielkim darem od Boga, z nową łaską i nowymi możliwościami.

Napisane przez Aksel J. Smith

Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim” (Psalm 118,24) Każdy dzień jest wielkim i bogatym darem od Boga, z nową łaską i nowymi możliwościami.

Mamy tylko dzień dzisiejszy i nie powinniśmy się martwić o dzień jutrzejszy – mówi Jezus. Chociaż wcześniej, pod każdym względem było źle, to dzisiaj może być całkowicie coś nowego i wspaniałego. Jeżeli jest coś z przeszłości, co dręczy nasze sumienie, to mamy bogatą łaskę i moc, by dzisiaj to uporządkować.

Radujmy się

A więc, tak jak Słowo mówi: radujmy się i weselmy z każdego dnia. To Pan go uczynił i zaplanował dla nas. On jest wierny i troszczy się o to, abyśmy dzisiaj nie byli kuszeni i próbowani ponad nasze siły. On daje wyjście z pokuszeń, abyśmy potrafili je znieść. (I List do Koryntian 10,13) I wiemy, że dzisiaj wszystkie rzeczy służą nam ku najlepszemu. (List do Rzymian 8,28) Dobre uczynki są dzisiaj dla nas przygotowane i otrzymamy bogatą łaskę i moc, aby w nich chodzić. (List do Efezjan 2,10)

Mamy nauczyć się liczyć nasze dni i żyć tak, jakby każdy dzień był tym ostatnim. Dzisiaj mąż ma możliwość, by miłować swoją żonę i nie być gorzkim względem niej, a żona może z radością podporządkować się swojemu mężowi. Dobrze jest liczyć się z tym, że dzień dzisiejszy może być tym ostatnim – ostatnim, kiedy można okazać sobie nawzajem wszelką dobroć i miłość. To dzisiaj mamy wielbić imię Jezusa we wszystkim, co czynimy i mówimy oraz pozwolić, by słońce naszej miłości wschodziło nad złym i nad dobrym.

To właśnie dzisiaj mamy tolerować, cierpieć i znosić wszystko z radością i pełnią wiary w to, że Bóg waży i mierzy nasze próby. Jeśli przychodzi zły dzień, to mamy tą wewnętrzną moc, by się sprzeciwić, przezwyciężyć i ostać się. To dzisiaj mamy być odważni i nie tracić nadziei, lecz patrzeć na to, co niewidoczne, gdyż tylko wtedy uciski będą krótkotrwałe i lekkie oraz będą sprawiały w nas przeogromną obfitość wiekuistej chwały! (II List do Koryntian 4,16-18)

Oto dzień, który Pan uczynił

To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie.” (V Księga Mojżeszowa 30,11) „Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił. Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw.” (V Księga Mojżeszowa 30,14-16)

To dzisiaj wybieram pomiędzy życiem i dobrem, a śmiercią i złem – przez to, że przyjmuję albo odrzucam Duchowe prawa życia, które są zapisywane w moim sercu. „Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych …” (List do Hebrajczyków 3,7-8)

Postanowienia, których dokonujemy dzisiaj, decydują o naszej wieczności! Jezus przyjdzie, by zabrać tych, którzy dzisiaj oczekują na Niego i którzy są gotowi, by Go przyjąć. Są oni dziećmi światłości i dziećmi dnia.

 

Fragment artykułu Aksela J. Smith opublikowanego pod tytułem „Oto dzień” w miesięczniku zborowym BCC „Ukryte Skarby” – maj 1975 rok
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.