Otwórz zawartość

Piąta fantastyczna obietnica: Białe szaty i księga życia

Piąty artykuł z serii o naszej wiecznej nagrodzie.

«Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami(Obj. Jana 3,5)

Bóg miłuje swoje stworzenie. Grzech zniszczył je, lecz Bóg ma plan, by doprowadzić swoje dzieło stworzenia do początkowego doskonałego stanu i nagrodzi każdego, kto pomoże Mu wykonać ten plan.

Grzech został zrodzony z powodu chęci szatana, by postawić siebie ponad Bogiem, a to zniszczyło harmonię w niebie. Teraz Bóg chce wykorzenić wszelki grzech ze swojego dzieła stworzenia w taki sposób, że nie będzie żadnej możliwości, by coś takiego wydarzyło się ponownie.

Bóg stworzył człowieka z zamiarem, że ma on panować nad grzechem. (I Księga Mojżeszowa 4,7) Jego doskonały plan przewidywał, że ludzkość ma żyć w ten sposób, by nienawidzić i przeciwstawiać się grzechowi, mówić „ Nie” do grzechu i „Tak” do Boga – czyli zwyciężać. Ten, kto zwycięża nad grzechem w swoim własnym życiu udowadnia, że Boży plan jest doskonały i staje się częścią tej wielkiej pracy, jaką jest wykorzenienie na całą wieczność wszelkiego grzechu. Każdy, kto tak czyni, otrzyma dział w bogatej nagrodzie, jaka czeka tych, którzy prowadzą zwycięskie życie. Te obietnice dotyczą wszystkich, którzy zwyciężają.

Białe szaty

Tobie, który przezwyciężyłeś grzech i należysz do Oblubienicy Chrystusa, pasuje nosić szaty, które są „bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale … święte i niepokalane.” (List do Efezjan 5,27) Ponieważ zachowałeś się czystym od grzechu, białe szaty będą całą wieczność świadczyć o twojej czystości.

Ponieważ zachowałeś się czystym od grzechu, białe szaty będą całą wieczność świadczyć o twojej czystości.

Dzięki twojemu posłuszeństwu, wierności i cierpliwości w tym, by być zwycięzcą, masz prawo razem z Jezusem chodzić w białych szatach.

I dano jej (Oblubienicy Baranka) przyoblec się w czysty i lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.” (Objawienie Jana 19,8)

Księga życia

W zasadzie wszystkie imiona ludzi są zapisane w księdze życia. Każdy człowiek, który się narodził, jest przeznaczony do wiecznego życia. Jednak grzech prowadzi do tego, że kogoś imię zostaje wymazane. (II Księga Mojżeszowa 32,32-33) Jeżeli chcesz, by twoje imię pozostało w księdze życia, to musisz zwyciężyć nad grzechem. Jezus mówi: „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.” (Ewangelia Jana 10,27-28). Droga do tego, by zwyciężyć nad grzechem, została wytorowana przez naszego pasterza i poprzednika. Musisz być tylko chętnym i naśladować Go na tej drodze.

Droga do tego, by zwyciężyć nad grzechem została wytorowana przez naszego pasterza i poprzednika. Musisz być tylko chętnym i naśladować Go na tej drodze.

Czy wierzysz w Niego i w to, co On uczynił, kiedy żył tutaj na ziemi jako człowiek? Czy jesteś wierny, by stać w walkach życia dokładnie tak, jak On to czynił? Wtedy twoje imię nie zostanie wymazane z księgi żywota, a Jezus wyzna je przed Swoim Ojcem i przed Jego aniołami. On uzna cię za godnego, by być razem z Nim przez całą wieczność.

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas