Pierwsza wspaniała obietnica: Drzewo życia

Pierwsza wspaniała obietnica: Drzewo życia

Pierwszy artykuł z serii o naszej wiecznej nagrodzie.

3 min ·

«Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym!» (Objawienie Jana 2,7)

Bóg miłuje swoje stworzenie. Grzech zniszczył je, lecz Bóg ma plan, by doprowadzić swoje dzieło stworzenia do początkowego doskonałego stanu i nagrodzi każdego, kto pomoże Mu wykonać ten plan.

Grzech został zrodzony z powodu chęci szatana, by postawić siebie ponad Bogiem, a to zniszczyło harmonię w niebie. Teraz Bóg chce wykorzenić wszelki grzech ze swojego dzieła stworzenia w taki sposób, że nie będzie żadnej możliwości, by coś takiego wydarzyło się ponownie.

Bóg stworzył człowieka z zamiarem, że ma on panować nad grzechem. (I Księga Mojżeszowa 4,7) Jego doskonały plan przewidywał, że ludzkość ma żyć w ten sposób, by nienawidzić i przeciwstawiać się grzechowi, mówić „ Nie” do grzechu i „Tak” do Boga – czyli zwyciężać. Ten, kto zwycięża nad grzechem w swoim własnym życiu udowadnia, że Boży plan jest doskonały i staje się częścią tej wielkiej pracy, jaką jest wykorzenienie na całą wieczność wszelkiego grzechu. Każdy, kto tak czyni, otrzyma dział w bogatej nagrodzie, jaka czeka tych, którzy prowadzą zwycięskie życie. Te obietnice dotyczą wszystkich, którzy zwyciężają.

Wieczne życie

Drzewo życia jest symbolem życia wiecznego.

Bóg postawił drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła wśród drzew w ogrodzie Eden. Wyjaśnił Adamowi i Ewie, że mogą jeść owoce ze wszystkich drzew, z wyjątkiem drzewa poznania. To była prosta reguła.

Pierwsi ludzie wybrali jednak własną wolę zamiast dobrej i doskonałej Bożej woli i przez ten uczynek grzech przyszedł na świat.

Wszyscy znamy tę historię. Ewa był nieposłuszna i zjadła owoc z drzewa poznania, ponieważ została oszukana przez szatana, który przyszedł do niej w postaci węża. Nakłoniła również Adama, by uczynił to samo. Wybrali swoją własną wolę zamiast dobrej i doskonałej Bożej woli i przez ten uczynek grzech przyszedł na świat.

Gdyby zjedli również owoc z drzewa życia, otrzymaliby życie wieczne. Wtedy grzech wszedłby także do wieczności. Ale Bóg zamknął dostęp do drzewa życia. „I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.” (I Księga Mojżeszowa 3,24) Ludzie utracili więc możliwość otrzymania działu w życiu wiecznym.

Jednak dzięki temu, co Jezus dla nas zrobił, żyjemy w czasie, gdzie ponownie mamy możliwość, by „jeść” z drzewa życia. Co to oznacza? Za każdym razem, kiedy wybierasz to, by czynić Bożą wolę zamiast swojej własnej, otrzymujesz dział w czymś wiecznym; w twoim sercu otrzymujesz coś, co ma wieczną wartość. Za każdym razem, gdy sprzeciwiasz się pokuszeniu i zwyciężasz nad grzechem, otrzymujesz kawałek owocu z drzewa życia. Gromadzisz sobie skarby do wiecznego życia na nowej ziemi, którą Bóg stworzy. (Objawienie Jana 21,1)

Za każdym razem, gdy sprzeciwiasz się pokuszeniu i zwyciężasz nad grzechem, otrzymujesz kawałek owocu z drzewa życia.

Tam już nie będzie żadnego grzechu, nawet pokuszenia do tego, by grzeszyć. Wieczne życie z Bogiem jest nagrodą za zwycięstwo nad grzechem!)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.