Poddać każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi

Poddać każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi

Pokuszenie przychodzi jako myśl – a każde pokuszenie to możliwość, by zwyciężyć!

2 min ·

Pokuszenie przychodzi jako myśl – a każde pokuszenie to możliwość, by zwyciężyć!

Wątpliwość. Strach. Beznadziejność. Można odczuwać smutek z powodu złych i negatywnych myśli, które przychodzą do naszego umysłu. Ale musimy wiedzieć, że takie myśli nie pochodzą od Boga. Nie musimy być przerażeni lub pełni zwątpienia z powodu tego, że jesteśmy przez nie kuszeni. Tak właściwie to te myśli sprawiają, że jesteśmy kuszeni, by odczuwać zwątpienie, smutek, mieć negatywne nastawienie – dlatego też nie mamy żadnego obowiązku, by się z nimi zgodzić. Jeżeli przez wiarę trzymamy się mocno Bożych, dobrych zamiarów względem nas i naszego życia, wtedy mamy oręż, którym możemy walczyć, kiedy takie myśli się pojawiają.

Te myśli nie pochodzą od Boga … i dlatego też nie mamy żadnych zobowiązań, by się z nimi zgodzić

… i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi” (II List do Koryntian 10,5). To ciągły proces, gdy Duch Święty uczy nas segregować i odrzucać wszelkie myśli, które nie są z Boga.

To zrozumienie jest nadzwyczaj cenne. Im bardziej jest się „czujnym”, tym szybciej można odrzucić i wziąć w niewolę myśli, które nie bazują na Słowie Bożym. Twoje myśli staną się zdrowe, pozytywne i konstruktywne. Otrzymasz do swojego wnętrza coraz więcej Królestwa Bożego, które składa się ze sprawiedliwości, pokoju i radości.

Im bardziej jest się „czujnym”, tym szybciej można wziąć myśli w niewolę

Rezultatem tego będzie to, że otrzymasz dużo miejsca w twoich myślach, by błogosławić innych; będziesz otwarty (dostępny) dla innych, ponieważ twoje własne myśli będą w porządku.

Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!” (Psalm 43,5)

Co oznacza „ufać Bogu”? To oznacza liczyć się z tym, że Jego Słowo jest prawdą i można całkowicie na Nim polegać. Bóg pragnie byśmy doświadczyli wewnętrznego pokoju, które ono daje. Co za zmiana! Zamiast niespokojnych myśli otrzymuję wspaniały, wewnętrzny Boży pokój!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.