«Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni!»

«Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni!»

To Jezus nas tutaj tak serdecznie zaprasza. Zwraca się do tych, którzy mają dosyć życia pod panowaniem grzechu; do tych, którzy się smucą nie z powodu grzechów innych, lecz swoich.

To Jezus nas tutaj tak serdecznie zaprasza. Zwraca się do tych, którzy mają dosyć życia pod panowaniem grzechu; do tych, którzy się smucą nie z powodu grzechów innych, lecz swoich; do tych, którzy mają dosyć ciągłego upadania w te same grzechy, nawet wtedy, jeśli są ukryte.

Widzisz własną arogancję i egoizm, żałujesz, że jesteś taki twardy.

Jezus wiedział, że niektórzy ludzie zdają sobie sprawę z tego, że ich życie powinno być zupełnie inne. Być może sam odczuwasz niepokój i pustkę, której nic na tym świecie nie zdoła wypełnić; tęsknotę za Bogiem, której być może nie potrafisz określić słowami. Widzisz własną arogancję i egoizm, żałujesz, że jesteś taki twardy. Czujesz się nieczysty z powodu twoich własnych myśli i fantazji, które przychodzą i odchodzą, ale nie jesteś w stanie ich kontrolować. Dlatego czujesz się winny.

To, co inni ludzie myślą o tobie, czy widzą twój bój czy nie, czy jesteś chrześcijaninem czy nie, nie zmienia faktu, że sam dobrze zdajesz sobie sprawę z tego, że nie wszystko jest w porządku w twoim życiu. Wiesz, że są moce mocniejsze od ciebie, które w myślach odciągają cię od Boga w kierunku niewłaściwych rzeczy. Rzeczy, które mogą cię wciągnąć w spiralę biedy i ubóstwa. Jeżeli to zlekceważysz, nie postępujesz szczerze. Przyznaj rację i bądź szczerym!

Jezus zna twoją tęsknotę i On może ją zaspokoić. Mówi: „Dla takich ludzi przyniosłem poselstwo!” On może dać Ci to, za czym tęsknisz!

Myślisz o Bogu i o ludziach wokół ciebie, którzy cierpią z powodu tego, że jesteś związany przez grzech – a to jeszcze bardziej pogłębia twój smutek. Wołasz: Potrzebuję pomocy! Oddałbyś wszystko, żeby ugasić pragnienie i tęsknotę za czystym, bogobojnym życiem i stać się wolnym. Chciałbyś nawrócić się do Boga!

Jezus zna twoją tęsknotę i On może ją zaspokoić. Mówi: „Dla takich ludzi przyniosłem poselstwo!” On może dać Ci to, za czym tęsknisz! Może dać ci zupełnie nowe życie! Bez Niego tego nie potrafisz. Ale z Nim możesz mieć się tak, jak obiecuje w swoim ciepłym, pełnym miłości zaproszeniu:

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.  Ew. Mateusza 11,28-30

Przeczytaj więcej o tym, jaką pomoc możesz otrzymać od Jezusa w artykule: „Jezus Chrystus może ci pomóc."

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.