Potężna moc w duchu oczekiwania

Potężna moc w duchu oczekiwania

WIDEO: Dlaczego my, jako uczniowie Jezusa, możemy oczekiwać Jego powrotu z wielką odwagą, oczekiwaniem, nadzieją i radością? Co Bóg zaplanował dla nas w czasach ostatecznych?

Oglądnij inspirujące i poruszające wideo, w którym Kåre J. Smith, przełożony Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad, wędruje po Jerozolimie i opowiada o Izraelu oraz o czasach ostatecznych. Wyjaśnia jak wielkie znaczenie ma to, by być w duchu oczekiwania na ten dzień kiedy Jezus powróci.

Możesz przeczytać więcej o czasach ostatecznych na naszej stronie tematycznej.

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.