Jaka jest różnica pomiędzy pokuszeniem a grzechem?

Jaka jest różnica pomiędzy pokuszeniem a grzechem?

Jaka jest właściwie różnica między pokuszeniem a grzechem?

Jako chrześcijanin mogę czuć się nieczysty, gdy jestem kuszony, myśląc, że zgrzeszyłem w swoich myślach. Jednak to nie jest prawdą. Pokuszenie nie jest grzechem, lecz próbą mojej wiary i przez ewangelię mogę wytrwać w pokuszeniu, nie grzesząc!

Moje skłonności do grzechu – grzech w ciele

Grzech wtargnął na świat z powodu nieposłuszeństwa pierwszych ludzi; Adama i Ewy. Wszyscy potomkowie Adamy i Ewy odziedziczyli grzech w ciele – nie winę, lecz tendencje lub skłonności, by czynić własną wolę, a nie Bożą. Biblia opisuje te skłonności za pomocą wielu słów: grzech w ciele, ciało grzechu, zakon grzechu, chęci i pożądliwości itd. Paweł pisze w Rzymian 7, 18: „Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro;” Tutaj opisuje skłonności do grzechu, które wszyscy odziedziczyliśmy.

Pokuszenie a grzech

Jakub wyraźnie pisze o różnicy między pokuszeniem a grzechem: „Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” Jakuba 1, 13-15.

Na podstawie tych słów widzimy, że samo pokuszenie to nie to samo, co popełnienie grzechu; grzech jest rezultatem poczęcia – kiedy mój zmysł zgadza się z pożądliwością (chęcią), która budzi się w moim ciele, w ludzkiej naturze. Popełnić grzech to jest coś, na co się decyduję, więc grzech nie może być zrodzony dopóki się na to nie zgodzę.

Nikt nie musi grzeszyć!

Jakub uczy nas, że pokuszenie jest próbą naszej wiary i że ci, którzy wytrzymają próbę, nie popełniając grzechu, otrzymają wieniec żywota. (Jakuba 1, 12). Podobnie Piotr pisze, że nasze próby (pokuszenia) są powodem do radości, wtedy jest próbowana nasza wiara, a rezultatem jest zbawienie naszej duszy. Poselstwo ewangelii głosi, że mimo iż jestem kuszony, to nie muszę grzeszyć – w zamian mogę kroczyć śladami Jezusa i przezwyciężyć pokuszenie. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz ci, którzy zwyciężają, otrzymają życie wieczne!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.