Poznać Boga, czy tylko wiedzieć, że On istnieje?

Poznać Boga, czy tylko wiedzieć, że On istnieje?

Czy jest możliwe osobiście poznać Boga?

Jeżeli nie znasz Boga, może ci się wydawać, że jest On odległy i obojętny – lub zły i wymagający. Ale jeżeli Go poznasz, wtedy doświadczysz, że jest On osobiście zainteresowany tobą –  twoim codziennym życiem, twoimi problemami oraz tym, byś mógł osiągnąć zwycięstwo. Jest możliwe poznać Boga osobiście i nauczyć się rozumieć Jego myśli i drogi!

Czytałam dzisiaj, że populacja ludzi w roku 2025 będzie liczyła ponad 8 miliardów. To powalająca liczba! Próbuję sobie wyobrazić, jak by to było znaleźć się wśród takiej rzeszy ludzi; wśród mężczyzn, kobiet i dzieci w każdym wieku z różnymi przyzwyczajeniami, o różnej kulturze, religii i języku.

Ile osób z tych 8 miliardów ludzi kiedykolwiek pomyślało o Tym, który postawił ich na tej ziemi?

Kim jest Bóg?

Moje myśli kierują się ku Stwórcy – Bogu, który osobiście stworzył każdego z nas. Zastanawiam się, ile osób z tych 8 miliardów ludzi  kiedykolwiek pomyślało o Tym, który postawił ich na tej ziemi. Większość wierzy, że istnieje jakaś wyższa moc i praktykuje taką lub inną formę religii, ale czy możliwym jest mieć więcej poznania i wiary w to, że istnieje Stwórca, który dał mi życie? Czy możliwym jest poznać Boga osobiście – by nauczyć się rozumieć Jego myśli i drogi?

Dla kogoś, kto tylko słyszał o Bogu, może się On wydawać bardzo daleki – jako odległa, obojętna postać, która nie poświęca nam zbyt wiele uwagi. Albo może wydawać się surowym, wymagającym Bogiem, który tak właściwie nigdy nie jest zadowolony z ludzi, których stworzył.

Ci, którzy poznają Boga … otrzymują pomoc i siłę, która jest im potrzebna, by wykonywać wolę Stwórcy

Ale ci, którzy bliżej poznają Boga doświadczają, że jest On nimi osobiście zainteresowany. Doświadczają Jego bliskości zarówno w codziennych uciskach jak i w zwycięstwie. Uczą się patrzeć na swoje codzienne sytuacje Jego oczami i odczuwają Jego troskę, nawet w trudnych chwilach. W społeczności z Bogiem i przez Słowo Boże dowiadują się, jaka jest Jego wola w każdej sytuacji i dokonują wyborów  –  w tej głębokiej społeczności ze swoim Stwórcą otrzymują także wszelką pomoc i siłę, jakiej  potrzebują, by wykonać wolę Stwórcy (List do Hebrajczyków 8,10-11)

Jeżeli nie mogę widzieć Boga, w jaki sposób mogę Go poznać?

Po pierwsze, muszę chcieć poznać Boga.

Johan O. Smith, założyciel Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad, zachęcał kiedyś swojego brata Aksela, by spędzał więcej czasu z Bogiem, „ponieważ z kim poprzestajesz, takim się stajesz”. Biblia jest Słowem Boga do ludzi i jeśli ją czytamy i przez Ducha Świętego przyjmujemy światło, wtedy uczymy się poznawać Boga i Jego drogi.

… z kim poprzestajesz, takim się stajesz

Zdaję sobie sprawę, że nie mogę wykonywać Bożej woli w mojej własnej mocy. Zamiast poddać się zwątpieniu i zwalać winę na to, że „jestem tylko człowiekiem”, muszę nawrócić się do mojego Boga i prosić Go o pomoc. Muszę zrezygnować z moich planów i pomysłów i wejrzeć w swoje wnętrze, by usłyszeć Jego cichy głos.

Jeżeli jestem pokorny i przyznam, że potrzebuję pomocy, to Bóg chętnie mnie poprowadzi i będzie kierować moim życiem. Nie oznacza to, że moje życie będzie łatwe i wolne od prób, ale w miarę jak uczę się lepiej poznawać Boga, uczę się też patrzeć na różne sytuacje w ten sam sposób, jak widzi je Bóg. Widzę, jak mam reagować; widzę, jak On pragnie mnie przekształcić i przemienić oraz poprzez próby doprowadzić do boskiej natury (II List Piotra 1,2-4). Poznaję Boga przez to, że coraz bardziej staję się Jemu podobny!

Pełne miłości, Boże ukierunkowanie

Bóg pozwala nam też poznać Go i Jego sposób myślenia poprzez pełne miłości nakierowywanie, lub „karcenie”. Jest napisane, że Pan karci tego, kogo miłuje (List do Hebrajczyków 12,6). To nie jest miłe uczucie, kiedy słyszę, że wewnętrzny głos wskazuje mi na coś, co nie zgadza się z Bożą wolą. Być może nieświadomie odezwałam się złośliwie, a później Bóg pokazuje mi przez swojego Ducha, co uczyniłam źle i w jaki sposób mogłam uczynić to inaczej.

… Wszechmogący Bóg, który zawsze jest gotów, by wzmocnić ich i doprowadzić do radości, pokoju i sprawiedliwości bez względu na to, co spotyka ich w ciągu dnia

Jeżeli rzeczywiście znam Boga i Jego drogi, to widzę, jak dobrze służy mi Boże karcenie. Akceptując karcenie i postępując według niego, moje własne uczucie, że coś znaczę, zostaje zniszczone i staję się zależna od prowadzenia Ducha Świętego i Jego pomocy w moim życiu. Karcenie daje „błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni.”

Poznaj  Boga!

Dlaczego więc tak mało osób, z tych wszystkich miliardów ludzi, jest zainteresowanych tym, by poznać Boga? Czy to dlatego, że wszyscy, którzy rzeczywiście pragną poznać Boga, muszą zrezygnować ze swoich własnych myśli i idei na temat tego, jak ich życie powinno wyglądać? By zwyciężyć, muszą mieć żywe zainteresowanie i oczyścić swoją naturę z rzeczy, które nie są w harmonii z Bogiem oraz cierpieć w ciele (powiedzieć „nie” do swojej grzesznej natury i wziąć na siebie swój krzyż codziennie). Ale w zamian uczą się poznawać swojego Stwórcę jako kochającego Ojca i wszechmogącego Boga, który zawsze jest gotów ich wzmocnić i doprowadzić do radości, pokoju i sprawiedliwości, bez względu na to, co ich spotyka w ciągu dnia.

Jest to najbardziej satysfakcjonujące życie, jakie człowiek może sobie zażyczyć.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.