Otwórz zawartość

Prawdziwie wolny!

Czym jest osobista wolność i co stwarza pokój?

Przez wieki tu i ówdzie walczono o wolność, ale jakże smutnym jest widzieć, że tak mało ludzi słyszało o tym, że można otrzymać głębszą i większą wolność. Wewnętrzną wolność, którą Jezus nazywa prawdziwą wolnością.

Czy jesteśmy wolni?

Będąc szczerymi wobec siebie, musimy przyznać, że chociaż tak bardzo pragniemy być dobrymi, silnymi i szczęśliwymi, to jako ludzie daleko nam do perfekcji.
Osobiście pamiętam, że próbowałam do kogoś cierpliwie się uśmiechnąć, będąc poirytowana, ale w zamian wyszły ze mnie tylko złośliwe słowa. Innym razem nie potrafiłam przebaczyć pewnej osobie, która mnie zraniła, choć tak właściwie to chciałam uratować naszą przyjaźń.
W Biblii jest napisane „Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania” (Fil. 2,14), ale właściwie to jest niemożliwe by nie mieć negatywnych myśli, gdy coś idzie nie tak. Szybko odczuwamy własne ograniczenie, gdy próbujemy czynić tak jak Paweł powiedział: „Nie troszczcie się o nic” (Fil. 4,6).
Jakiż pożytek mamy z tego, że mamy zupełną wolność w tym by mówić i funkcjonować socjalnie, skoro jesteśmy całkowicie związani wewnątrz, gdy przychodzi do tego, by czynić dobro?

Źródło sporu może być przezwyciężone!

To grzech nas wiąże (Rzym 6,16). Nie można zdobyć wolności bez walki! Niewielu wie, że Jezus był tym pierwszym, który stoczył walkę. Urodził się z taką samą ludzką naturą, co ty i ja, tak iż był również kuszony tak jak my. On był tym pierwszym, który stoczył walkę z pożądliwościami w swoim ciele i skłonnością by grzeszyć.

Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? “(Jak 4,1). Jezus także odczuwał te skłonności w swojej ludzkiej naturze, ale zamiast się im poddać, upokorzył się i prosił Boga o pomoc. Przez Bożą moc toczył bój przeciwko własnemu ciału w codziennym życiu i przezwyciężył wszystko, co chciało go powstrzymać w czynieniu dobra..

Jezus, z tą samą naturą co ty i ja, stał się księciem pokoju. Doszedł do wolności od grzechu kosztem własnej woli i otrzymał boską naturę. Wytorował drogę do wiecznego życia z Bogiem! (Rzym. 6 22-23).

Prawdziwie wolny

Czy jesteś chętny by oddać swoje życie dla takiej wolności? Czy jesteś na tyle dojrzały by naśladować Jezusa i zaprzeć samego siebie w chwili pokuszenia, tak byś mógł wykonywać wolę Boga? Przez wierność i posłuszeństwo zdobędziesz tę wolność by móc miłować i być dobrym, żyć sprawiedliwym życiem i stać się błogosławieństwem dla innych. “Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (Jan 8, 34-36)

Wtedy książę pokoju wręczy ci nagrodę pokoju. Życie wieczne!

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas