Przestań ograniczać Boga!

Przestań ograniczać Boga!

Czy rzeczywiście wierzysz w Bożą dobroć i Jego moc? A może mylisz Boga z własną osobą?

(Kliknij tutaj, by posłuchać nagrania tego artykułu: Przestań ograniczać Boga!)

Musisz mieć małe myśli o sobie, a wielkie myśli o Bogu i Jego pracy nad tobą, ponieważ On jest potężnym, dobrym i zdolnym mistrzem! Nawet z bardzo słabego i kruchego materiału potrafi uczynić wspaniałe dzieło!

Przestań ograniczać Boga!

To jest fatalny błąd, jeśli uważasz, że masz pełnię cnót i Bóg nie może uczynić niczego więcej w tobie ani przez ciebie. Wtedy mylisz Boga z własną osobą. Zamiast mieć małe myśli o samym sobie, masz takie myśli o Bogu! A to jest coś zupełnie innego, niż cnota!!

Gdybyś sam chciał dokonać tego dzieła, byłyby to właściwe myśli, ale nie można się bardziej pomylić! To sam Bóg – nieopisanie wielki i dobry mistrz – ma wykonać swoje dzieło w nas. I On to potrafi.

„Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. (Psalm 37,5)

„Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.” (I List do Tesaloniczan 5,24)

Uwierz w Boga takiego, jakim jest!

Można więc powiedzieć, że największą trudnością, jaka istnieje, jest uwierzyć, że Bóg jest taki dobry, jaki naprawdę jest. Nie mamy trudności, by uwierzyć, że Bóg jest dobry – tak dobry, iż pragnie przebaczyć nam nasze grzechy. Jednak uwierzyć, że jest tak niesamowicie dobry, iż pragnie dać nam dział w swojej boskiej naturze i chce dać nam więcej, niż zwycięstwo nad wszelkim możliwym grzechem oraz pragnie powierzyć nam jeszcze większe sprawy – w to jest nam bardzo trudno i ciężko uwierzyć. Cóż więc mamy czynić? Wierzyć w Słowo Boże! Wierzyć w Jego obietnice! Na przykład: List do Kolosan 1,28; List do Kolosan 1,11; List do Kolosan 1,22; List do Filipian 4,13; List do Filipian 4,19; List do Filipian 2,15; List do Filipian 1,6; List do Efezjan 6,13; List do Efezjan 1,19; List do Efezjan 2,6-7; List do Efezjan 3,19-20.

Zatrzymajmy się na ostatnim z wymienionych miejsc: „(…) abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.” Tak, lecz kto wierzy w to, że Bóg zarówno może, jak i pragnie wykonać tak wielkie rzeczy? Wtedy myślisz, że jesteś kuszony do zarozumiałości. Więc, czy zarozumiałością są wielkie myśli o Bożej dobroci i Jego potężnej mocy? A czy małe myśli o Bogu są pokorą?

Nie – wtedy coś ci się pomieszało i mylisz Boże dzieło ze swoim własnym. Napraw to!

 

Ten artykuł został opublikowany pod tytułem: „Mieć małe myśli o samym sobie, a wielkie myśli o Bogu i Jego pracy nad tobą!” w czasopiśmie BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte Skarby”) w kwietniu 1951 roku. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.