Przygotowanie do walki – zatroszcz się, byś był gotowy

Przygotowanie do walki – zatroszcz się, byś był gotowy

Nie musisz napotykać swoich wrogów z pustymi rękami.

Kiedy postanowisz żyć dla Jezusa z całego swojego serca, musisz koniecznie przygotować się do walki, o jakiej wiesz, że nadejdzie. Po tym, jak podjąłeś takie postanowienie, często się wydaje, że ciało – ludzka natura i skłonności ku temu, by grzeszyć – nagle wydają się gorsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Ale prawdą jest, że zawsze tak było; tylko teraz zacząłeś to lepiej widzieć. Teraz Bóg pokazuje ci, co musisz przezwyciężyć, by zostać uwolnionym od grzechu i zostać przekształcony na obraz Chrystusa. (List do Rzymian 8,29)

Jeśli widzisz grzech w ciele, to nie ma żadnej podstawy ku temu, by być bezsilny i zwątpiały. Wręcz przeciwnie, jeżeli widzisz grzech, to oznacza, że możesz go przezwyciężyć! Za każdym razem, gdy Bóg rzuca światło na grzech w twoim ciele – a czyni to tym częściej, im większe postępy robisz na tej drodze – możesz widzieć to jako wspaniałą możliwość, by walczyć i przezwyciężyć grzech oraz otrzymać więcej cnót Chrystusowych.

Uzbroić się

Zazwyczaj wiesz, gdzie jesteś słaby; wiesz, że idąc do szkoły lub do pracy, czy też obojętnie gdzie jesteś, napotkasz pewne rzeczy w twoim ciele. Pycha, egoizm, próżność, uzależnienie od tego, co ludzie o tobie pomyślą, itp. A więc, co możesz zrobić, by przygotować się na ten moment?

„Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu.” (I List Piotra 4,1)

Musisz się uzbroić. Chrystus dla ciebie cierpiał w ciele, a teraz jest twoja kolej, by dla Niego cierpieć. Musisz używać tych chwil, gdy nie jesteś zaangażowany w walkę, by zdobyć zbroję, której potrzebujesz do walki. Używaj czasu, by poznać i karmić swojego ducha Słowem Bożym; ono będzie mieczem w chwili pokuszenia. Ucz się od Jezusa, który pokazał nam drogę. Módl się do Boga o siłę, by stać mocno w tych pokuszeniach, o których wiesz, że nadejdą. Nie masz żadnej podstawy ku temu, by się bać pokus, ponieważ z całego serca jesteś przygotowany na to, by zwyciężyć. Wtedy nie jesteś bezsilny, gdy napotkasz pokuszenie, lecz gotowy, by oddać cios.

Słowo Boże jest mieczem

Mamy używać Słowo Boże tak, jak nauczył nas Jezus. „Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.” (Ewangelia Mateusza 4,10)

Jeśli na przykład napotkasz pokuszenie, by bać się tego, co ludzie o tobie pomyślą i pragniesz bardziej czci od ludzi, niż od Boga, to z odwagą możesz powiedzieć: „Idź precz szatanie, albowiem napisano: ‘Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki.'” (I List Piotra 1,24-25). Mając ten werset jako oręż, zauważysz, że z Bożą łaską i mocą możesz żyć przed Bożym obliczem tak, że służysz tylko Jemu i nie przejmujesz się tym, co ludzie o tobie myślą.

Być może jesteś kuszony do pysznych i aroganckich myśli o samym sobie i uważasz, że jesteś lepszy od innych. Wtedy możesz powiedzieć: „Nie! Nie pozwolę, by te myśli żyły, ponieważ jest napisane: "Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje."” (List Jakuba 4,6 – przeczytaj także Ew. Mateusza 23,12 i List do Filipian 2,3). Jeżeli przezwyciężysz takie myśli, stajesz się z natury pokorny i uczysz się być błogosławieństwem i zachętą dla innych, uczysz się wywyższać ich i patrzeć na nich jako na osoby, które stworzył Bóg.

Pokuszenie, by obmawiać lub źle mówić o innych można umartwić od razu, jeśli użyjesz broni, „Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże; z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką?” (List Jakuba 3,9-11). Używając stale tego wersetu doświadczysz, że zaczynasz wzrastać w miłości i dobroci i miłosierdziu. Jeśli serce jest pełne cnót, wtedy również język o tym mówi.

Ponieważ jesteś gotowy i uzbrojony, by zwyciężyć, zwycięstwo należy do ciebie. Nie da się go osiągnąć tak ledwie, ledwie, mając niewielki promyk nadziei na zwycięstwo, równocześnie zamartwiając się tym, co się stanie, gdy napotykasz grzech w ciele. Nie! To jest zdecydowane zwycięstwo, ponieważ masz pełno amunicji, której potrzeba, by zwyciężyć.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.