Patrz, przychodzi Boży Mesjasz

PIEŚŃ: Ci, którzy oczekują na powrót Jezusa i żyją dla Niego, mają mocną kotwicę, której mogą się trzymać.

My, którzy oczekujemy na powrót Jezusa

Ta pełna radości pieśń opisuje, w jaki sposób my, którzy żyjemy dla Jezusa, naszego Mesjasza, możemy oczekiwać Jego powrotu! Jezus jest potężnym wojownikiem, Księciem Bożej Armii i On walczy o nas! Mamy tyle powodów, dla których warto żyć i na które warto oczekiwać! Możemy się radować i trzymać się mocno kotwicy nadziei we wszystkim, czego doświadczamy w życiu.

Wkrótce nadejdzie dzień, kiedy ci, którzy oczekują powrotu Jezusa i którzy żyją dla Niego, spotkają Go na obłokach! Posłuchaj tej zwycięskiej pieśni, pełnej radości i pocieszenia dla nas, którzy oczekujemy na powrót Jezusa. Mamy tyle powodów, dla których warto żyć i na które warto czekać!  

Tekst: Patrz, przychodzi Boży Mesjasz

Patrz, przychodzi Boży Mesjasz,
Wieczny pokój stworzyć chce,
Grzech, nieprawość muszą ulec
Światłu, które w Bogu jest.
Nikt już złego nic nie zrobi,
Aż po krańce ziemi tej;
Dumnych rzuci pod swe nogi,
Co mu sprzeciwiają się
.

Ty, co siejesz tu ze łzami,
Patrz, już jesień zbliża się.
Tak, jak rolnik, bądź wytrwały,
Bo zwycięstwo czeka cię.
Ciesz się ty, co czekasz tęsknie
Bożych Praw na ziemi tej.
Wtedy Pan wyłącznie będzie
Wielkim i Jedynym też.

Powołanie wieczne, pewne
W życiu swym nam Chrystus dał.
I nadzieję dziedziczenia
Ziemi nowej dał też nam;
Gdyż przez wodę, krew nam Chrystus
Swe świadectwo w ciele dał,
A przez krew przymierza tego
Z prochu też podniesie nas.

Alleluja! Jezus żyje!
Książę Bożej armii to.
Walkę toczy, mieczem swym tnie,
Nie odstąpi nas na krok.
Więc ufności nie porzućmy,
Śmiało w boju idźmy w przód,
Z rąk kotwicy nie wypuśćmy.
Wierny jest nasz Pan i Bóg.

Wytrwajmy w naszym boju przeciwko grzechowi, czekając na powrót Jezusa: „Ciesz się ty, co czekasz tęsknie Bożych praw na ziemi tej”!

Tekst: Thorleif Hansen
Melodia: Elevine Heede
Wokalista: Tom Cinnamon
Pieśń ze śpiewnika Drogi Pańskie nr 127
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag  2019 | ActiveChristianity.org

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.