W wierze wytrwaj, w Nim spoczywaj

PIEŚŃ: Świadomość, że mogę w modlitwie udać się do tronu Bożej łaski i zrzucić na Niego wszelką troskę, jest powodem, dla którego mogę „wytrwać w wierze, w Nim spoczywać”, cokolwiek pojawi się na mojej drodze.

„Kiedy troski gniotą mnie, to na Ciebie wrzucam je.”

Jest ogromna pociecha w tym, że mam drogocennego Zbawiciela, który jest ze mną przez cały czas, aby mnie wzmacniać, podnosić i troszczyć się o mnie! Świadomość, że mogę w modlitwie udać się do tronu Bożej łaski i zrzucić na Niego wszelką troskę, jest powodem, dla którego mogę „wytrwać w wierze, w Nim spoczywać”, cokolwiek pojawi się na mojej drodze. Jeśli wierzymy w Niego i wierzymy w Słowo Boże, to możemy doświadczyć tego cudownego odpocznienia – teraz, kiedy jesteśmy na tej ziemi! 

„Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy (…)” (List do Hebrajczyków 4,3)

Tekst: W wierze wytrwaj, w Nim spoczywaj

Kiedy troski gniotą mnie,
To na ciebie wrzucam je,
Ty potężnie wzmocnisz mnie,
Miły Zbawco.
Nic za ciężkie nie jest i
Nikt za młody nie jest, by
Nieść brzemiona – śpiewam więc:
Alleluja!

Gdy zmęczenie wciska się,
Ty potężnie wesprzesz mnie.
Tak, zwycięstwo dasz mi Ty,
Miły Zbawco.
Niech wróg wielki jest jak chce
– Na Twe Słowo musi lec,
Toś obiecał wiernym swym,
Miły Zbawco.

W wierze wytrwaj, w Nim spoczywaj,
Wszelką troskę swą złóż Nań,
On Barankiem Bożym nam.
Więc ku Niemu oczy skieruj,
To najlepsze daje ci – ufaj Jemu.

Dobre dni oglądać chcesz?
To swą wolę musisz zgnieść.
Życie, pokój znajdziesz, wiedz,
Alleluja!
Ofiarować wszystko Dlań,
Żyć, by innym pomoc dać
– On wypełni każdy brak,
Alleluja!

A więc szybko chciejmy biec,
Nie marnować drogich chwil,
Wiedz, że życie krótkie jest
Na tej ziemi.
Nie żałował będziesz tam,
Żeś tu cierpiał, w boju trwał,
Przezwyciężył wszystko, jak
Uczeń wierny.

W wierze wytrwaj, w Nim spoczywaj,
Wszelką troskę swą złóż Nań,
On Barankiem Bożym nam.
Więc ku Niemu oczy skieruj,
To najlepsze daje ci – ufaj Jemu.

Czas ucisków minie wnet,
Szlak ciernisty skończy się.
Wiecznie razem, zawsze z Nim.
Alleluja!
Już nie będzie bólu tam,
W domu, gdzie nasz miły Pan,
Wieniec życia wręczy nam.
Alleluja!”

W wierze wytrwaj, w Nim spoczywaj,
Wszelką troskę swą złóż Nań,
On Barankiem Bożym nam.
Więc ku Niemu oczy skieruj,
To najlepsze daje ci – ufaj Jemu.

Posłuchaj więcej chrześcijańskiej muzyki na AktywneChrześcijaństwo, lub obejrzyj i posłuchaj więcej chrześcijańskich teledysków, nabożeństw oraz przemów na kanale YouTube ActiveChristianity.

Dowiedz się więcej o autorce tej pieśni, Ingrid Bekkevold – tutaj.

Tekst: Ingrid Bekkevold
Kompozytor: James R. Murray
Wykonanie: Jacob Cinnamon
Pieśń ze śpiewnika "Drogi Pańskie"
nr 216
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.