Siódma fantastyczna obietnica: Zasiądzie ze mną na moim tronie

Siódmy i ostatni artykuł z serii o naszej wiecznej nagrodzie.

Napisane przez Kathryn Albig z Bjørn Nilsen
Siódma fantastyczna obietnica: Zasiądzie ze mną na moim tronie
 • Siódma fantastyczna obietnica: Zasiądzie ze mną na moim tronie
 • «Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie (Obj. Jana 3,21)

  Bóg miłuje swoje stworzenie. Grzech zniszczył je, lecz Bóg ma plan, by doprowadzić swoje dzieło stworzenia do początkowego doskonałego stanu i nagrodzi każdego, kto pomoże Mu wykonać ten plan.

  Grzech został zrodzony z powodu chęci szatana, by postawić siebie ponad Bogiem, a to zniszczyło harmonię w niebie. Teraz Bóg chce wykorzenić wszelki grzech ze swojego dzieła stworzenia w taki sposób, że nie będzie żadnej możliwości, by coś takiego wydarzyło się ponownie.

  Bóg stworzył człowieka z zamiarem, że ma on panować nad grzechem. (I Księga Mojżeszowa 4,7) Jego doskonały plan przewidywał, że ludzkość ma żyć w ten sposób, by nienawidzić i przeciwstawiać się grzechowi, mówić „ Nie” do grzechu i „Tak” do Boga – czyli zwyciężać. Ten, kto zwycięża nad grzechem w swoim własnym życiu udowadnia, że Boży plan jest doskonały i staje się częścią tej wielkiej pracy, jaką jest wykorzenienie na całą wieczność wszelkiego grzechu. Każdy, kto tak czyni, otrzyma dział w bogatej nagrodzie, jaka czeka tych, którzy prowadzą zwycięskie życie. Te obietnice dotyczą wszystkich, którzy zwyciężają.

  Rządzić razem z Jezusem

  Boża łaska dała ci możliwość, by być częścią oblubienicy Chrystusa! Jest rzeczą niewyobrażalną jak wielkim to jest naprawdę. To jest powołanie, które stwarza pragnienie wierności i posłuszeństwa tak, by twoje miejsce było nieporuszone. Jako członek oblubienicy będziesz siedział z Nim na Jego tronie oraz sądził i rządził Ziemią! Mądrość, której potrzebujesz, by móc to czynić, można znaleźć tylko w tym, czego się nauczyłeś, prowadząc zwycięskie życie. (Przypowieści Salomona 1,3-4)

  Jeżeli potrafisz panować nad grzechem, to możesz panować razem z Nim!

  To nie życiowe doświadczenia same w sobie sprawiają, że się uczysz, lecz raczej to, czego się nauczysz z doświadczeń. Rozchodzi się o to, co dzieje się w twoich myślach. Przychodzą grzeszne myśli, myśli zazdrości, pychy i wiele innych. Ale nie możesz takim myślom pozwolić żyć. Muszą one zostać przezwyciężone. Zamiast pozwolić, by na przykład zazdrość kierowała twoimi uczynkami, uczysz się reagować z mądrością i w bogobojny sposób. To da ci władzę, byś mógł rządzić z Chrystusem. Jeżeli potrafisz panować nad grzechem, to potrafisz rządzić razem z Nim!

  Jeżeli chodzi o to, ile mądrości otrzymujesz, to jest to zależne w zupełności od ciebie samego. Otrzymujesz niezliczoną ilość możliwości w twoim życiu, by zwyciężyć nad grzechem. Każde pokuszenie jest możliwością, by wzrastać więcej w cnotach Chrystusowych i zwiększyć twoją wieczną zawartość.

  Jest to jedyny właściwy sposób, by dziękować Bogu i czcić Go za to niewiarygodnie i niewypowiedzianie wspaniałe życie i wieczność, do której nas powołał oraz za Jego niezawodną miłość i dobroć.

  Osobiście nie chcę być tym ostatnim, który tak ledwo wejdzie tam ze światłem gwiazdy. Pragnę świecić, jak blask słońca! Jest to jedyny właściwy sposób, by dziękować Bogu i czcić Go za to niewiarygodnie i niewypowiedzianie wspaniałe życie i wieczność, do której nas powołał oraz za Jego niezawodną miłość i dobroć.

  Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Pobierz darmową e-książkę

  Łaska w Jezusie Chrystusie

  Napisane przez Sigurd Bratlie

  „Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.